آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

39.2. DevNet Data Formats XML_JSON_YAML

نام دوره: CCNA 200-301 | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

مقایسه انواع فرمت های داده انتقال داده در Devnet شامل XLM، JSON و YAML

در انتقال داده بین تجهیزات شبکه و برنامه های تحت شبکه معمولا از یکی از سه فرمت داده XLM، JSON و YAML استفاده می شود.

در این بخش تفاوت های این سه روش کدگذاری را با مثال نشان می دهیم

انتقال داده به صورت لیست و دیکشنری در برنامه های تحت شبکه بسیار کاربرد دارد. در این سه روش چگونگی نمایش لیست و دیکشنری نشان داده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید