آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNP Route V2

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

{tab=توضیح مختصر دوره}

این دوره به مباحث پیشرفته روتینگ و پروتکل های مسیریابی می پردازد. پروتکل های مسیریابی IGP مانند OSPF و EIGRP به صورت کامل به آن پرداخته می شود. این پروتکل ها معمولا داخل یک AS پیاده سازی می شوند. همچنین پروتکل مسیریابی BGP که از پروتکل های مسیریابی Inter-AS محسوب می شود از مباحث اصلی این دوره به شمار می آید. مهمترین ویژگی پروتکل BGP نسبت به IGP، قابلیت مسیریابی آن بر اساس Policy است بر خلاف پروتکل های مسیریابی IGP که همواره ترافیک را روی بهترین مسیرها ارسال می کند. علاوه بر مباحث فوق که البته سرفصل های اصلی دوره CCNP ROUTE V2 را تشکیل می دهد. سر فصل های دیگری از جمله Policy Based Routing، IP SLA، IPV6 و امنیت در روتر نیز تا حدودی مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از Policy Based Routing مسیریابی بر اساس پارامتری غیر از مقصد است که تقریبا مورد نیاز همه سازمانهاست. IP SLA ویژگی است که با آن می توانید کیفیت شبکه را با توجه به یک Application خاص اندازه گیری کنید و در صورتی که کیفیت مورد نیاز Application را تامین نکند، مسیر ترافیک مربوط به آن Application را جابجا نماییم. در حال نزدیک شدن به دنیای IPV6 هستیم و بنابراین در دوره های جدید، آدرس دهی IPV6 و شیوه مهاجرت از IPV4 به IPV6 از مواردی هستند که به صورت جدی تر به آن پرداخته می شود. مهمترین تفاوتی نیز که در نسخه جدید دوره CCNP ROUTE نسبت به دوره قبلی به آن اضافه شده است، بررسی و پیاده سازی پروتکل های مسیریابی OSPF، EIGRP و BGP روی بستر IPV6 است. امنیت نیز تا حدودی در این دوره به آن پرداخته شده است تا این حد که به اصول اولیه امنیت که قابل پیاده سازی در روتر ها هستند، آشنا شوید.

{tab=سرفصل مطالب دوره}

 • Characteristics of Routing Protocols
 • Remote Site Connectivity
 • IPv6 Review and RIPng
 • Fundamental EIGRP Concepts
 • Advanced EIGRP Concepts
 • EIGRP for IPv6 and Named EIGRP
 • Fundamental OSPF Concepts
 • The OSPF Link-State Database
 • Advanced OSPF Concepts
 • Route Redistribution
 • Route Selection
 • Fundamentals of Internet Connectivity
 • Fundamental BGP Concepts
 • Advanced BGP Concepts
 • IPv6 Internet Connectivity
 • Fundamental Router Security Concepts
 • Routing Protocol Authentication

{/tabs}

 

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0. Introduction رایگان
1. Routing Protocol Fundamentals 6000 تومان
1.1. Network Traffic and Link Types6000 تومان
1.2. IP Fundamental6000 تومان
1.3. TCP and UDP Fundamentals6000 تومان
1.4. Network Migration6000 تومان
2. Remote Site Connectivity6000 تومان
2.1. DMVPN6000 تومان
2.2. IPSec6000 تومان
3. IPV6 Addressing6000 تومان
3.1. IPV6 Addressing Scenario6000 تومان
3.2. IPV6 Addressing Continue6000 تومان
3.3. RIPng6000 تومان
4. EIGRP Review6000 تومان
4.1. EIGRP Neighborship6000 تومان
5. EIGRP Topology Exchange6000 تومان
5.1. EIGRP WAN Issues6000 تومان
5.2. EIGRP Building IP Routing Table6000 تومان
5.3. EIGRP Convergence6000 تومان
5.4. EIGRP STUB_SUMMARY6000 تومان
5.5. EIGRP Unequal Load Sharing6000 تومان
5.5.1. Important!!!EIGRP Convergence6000 تومان
5.6. ROUTE Filtering_ROUTE-MAP6000 تومان
5.7. EIGRP Summarization6000 تومان
5.8. Default Advertisement6000 تومان
6. EIGRP over IPV66000 تومان
6.1. name based EIGRP6000 تومان
7. OSPF Oveview6000 تومان
7.1. OSPF Neighborship6000 تومان
7.2. OSPF Network types6000 تومان
8. OSPF LSA Types6000 تومان
8.1. OSPF LSA Types6000 تومان
8.2. Building Routing Table6000 تومان
9. OSPF Stubby Area and LSA Type 76000 تومان
9.1. OSPF Summarization_default Advertisement6000 تومان
9.2. OSPF Route Filtering6000 تومان
9.3. OSPF Virtual Link6000 تومان
9.4. OSPFV36000 تومان
9.5. OSPFV3 Address Family6000 تومان
10. Redistribution6000 تومان
10.1. Redistribution with Route-Map and Distribute-List6000 تومان
10.2. Loop Prevention in redistribution_P16000 تومان
10.3. Loop Prevention in redistribution_P26000 تومان
11. CEF Switching6000 تومان
11.1. Policy Based Routing6000 تومان
11.2. IP SLA and Internet Load Sharing6000 تومان
11.3. VRF-Lite6000 تومان
12. NAT6000 تومان
13. BGP Introduction6000 تومان
13.1. BGP Introduction Continue6000 تومان
13.2. External BGP Neighborship6000 تومان
13.3. BGP Network Injection6000 تومان
14. iBGP6000 تومان
14.1. iBGP Continue6000 تومان
14.2. BGP Route Filtering6000 تومان
14.3. BGP Path Atrributes6000 تومان
14.4 Weight_Local Prefrence6000 تومان
14.5 AS-Path_MED6000 تومان
15. IPV6 Address Assignment6000 تومان
15.1. BGP for IPV66000 تومان
16. Router Data Plane Security6000 تومان
16.1. Router Data Plane Security6000 تومان
16.2. Control Plane Security6000 تومان
16.3. Management Plane Security6000 تومان
16.4. AAA6000 تومان
16.5. AAA Implementation6000 تومان
17. Routing Protocol Authentication6000 تومان