آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

2. Leaf-and-Spine Network Architecture

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

معرفی معماری Leaf-and-Spine

چرا تکنولوژی VXLAN EVPN روی معماری Leaf-and-Spine سوار می شود. این معماری چه مزیت هایی نسبت به معماری سنتی سلسله مراتبی Access-Aggregation-Core ایجاد می کند؟

این سوالی است که در این بخش به آن پاسخ داده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید