آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

3. VXLAN EVPN Control Plane

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

معرفی control plane در تکنولوژی VXLAN EVPN

پروتکل BGP به  عنوان Control-Plane برای جابجایی mac و IP در تکنولوژی VXLAN EVPN مورد استفاده قرار می گیرد. غیر از MAC و IP که توسط Route Type 2 جابجا می شود، Route Type های دیگری نیز وجود دارد که در این بخش به آن پرداخته می شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید