آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

6. VXLAN EVPN support Dual Home

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

شبکه های VXLAN EVPN از Dual Homing پشتیبانی می کنند

یکی از توجیهاتی که در محیط های Service Provider برای استفاده از شبکه های VXLAN EVPN نسبت به شبکه های سنتی VPLS وجود دارد، این است که Dual Homing را پشتیبانی می کند. یعنکی اگر یک سرور و یا یک مشترک یه دو سوییچ Leaf متصل شود، می تواند از هر دو لینک به صورت همزمان استفاده کند.

این قابلیت به vPC بر می گردد. به عبارتی شما می توانید دو سوییچ را با تکنولوژی vPC یکی کنید که از دید شبکه VXLAN و همچنین از دید سرور و یا مشترک، یک سوییچ به نظر برسد.

در این بخش کمی بیشتر در این خصوص صحبت می کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید