آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

7. BUM in VXLAN EVPN

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

چگونگی ارسال ترافیک BUM در شبکه های VXLAN EVPN

ترافیک های Broadcast، Unknown Unicast و Multicast در شبکه های VXLAN EVPN چگونه ارسال می شوند. دو شیوه برای ارسال ترافیک های BUM وجود دارد. در روش اول که روش بهینه تری است، باید پروتکل Multicast Routing را در شبکه زیرساخت فعال نماییم که معمولا از پروتکل های PIM-SM و یا PIM-BiDir استفاده می شود.

اگر PIM درشبکه Underlay وجود نداشته باشد، ترافیک های BUM چند بار تکرار شده و به آدرس های VTEP مختلف ارسال خواهند شد. سوییچ LEAF از کجا می داند که ترافیک BUM به کدام یک از دیگر LEAF ها باید Unicast شود؟ پاسخ ین سوال در دستان Route Type 3 است که توسط BGP ارسال می شود. این روش برای مقیاس های بزرگ پیشنهاد نمی شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید