آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

8. VXLAN Underlay Requirements

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

نیازهای شبکه Underlay برای پیاده سازی شبکه Overlay

برای پیاده سازی شبکه VXLAN EVPN، لازم است تا شبکه لایه 3 ای وجود داشته باشد و روی آن شبکه Overlay از نوع VXLAN ایجاد شود.

در این بخش خصوصیات شبکه Underlay از چهار بعد MTU، آدرس دهی IP، انتخاب پروتکل مسیریابی و پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی Multicast مورد بررسی قرار می گیرد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید