آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

12. VxLAN EVPN Demo1 Part3_Verify Connectivity

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

پیاده سازی دموی اول VxLAN EVPN

در این دمو پروتکل underlay، پروتکل OSPF است.

از پروتکل iBGP به عنوان پروتکل مسیریابی Overlay استفاده می شود.

برای ارسال ترافیک های BUM بستر مالتی کست با استفاده از PIM-SM و anycast-RP ایجاد می کنیم.

از دو آدرس Loopback استفاده می شود. یکی به عنوان ospf router-id و ibgp neighborship و از دیگری برای آدرس های VTEP در تونل های Vxlan استفاده می شود

از روش symmetric routing برای جابجایی ترافیک بین دو subnet استفاده می شود.

از border leaf برای ارتباط با محیط WAN استفاده می شود.

در این سناریو هم ارتباط L2 و هم ارتباط L3 روی بستر vxlan evpn تست ، مانیتور و رفع اشکال میشود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید