آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

14. VXLAN EVPN Demonstration2_

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

پیاده سازی دموی دوم VxLAN EVPN

در این دمو پروتکل underlay، پروتکل OSPF است.

از پروتکل EBGP به عنوان پروتکل مسیریابی Overlay استفاده می شود.

برای ارسال ترافیک های BUM از Unicast Replication با کمک Route Type 3 در BGP استفاده می کنیم.

از سه آدرس Loopback استفاده می شود. یکی به عنوان ospf router-id، یکی به عنوان EBGP neighborship و از دیگری برای آدرس های VTEP در تونل های Vxlan استفاده می شود

از روش symmetric routing برای جابجایی ترافیک بین دو subnet استفاده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید