آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

15. Multisite Architecture Part1_

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

معماری VXLAN در دیتاسنترهای با چندین سایت

چنانچه دیتاسنتر با چندین سایت داشته باشیم و بخواهیم از VXLAN در سایت ها بهره مند شویم، سه گزینه Multipod، MultiFabric و Multisite وجود دارد که در این بخش ابتدا به تفاوت این  سه معماری می پردازیم و سپس معماری Multisite را به عنوان گزینه اصلی با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم. جزئیات تئوری و چگونگی پیاده سازی معماری Multisite در این بخش شرح داده می شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید