آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

16. Multisite Architecture Part2_Data Plane

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

معماری VXLAN در دیتاسنترهای با چندین سایت – بخش دوم

چنانچه دیتاسنتر با چندین سایت داشته باشیم و بخواهیم از VXLAN در سایت ها بهره مند شویم، سه گزینه Multipod، MultiFabric و Multisite وجود دارد که در این بخش ابتدا به تفاوت این  سه معماری می پردازیم و سپس معماری Multisite را به عنوان گزینه اصلی با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم.

این بخش به جزئیات پیاده سازی در معماری MultiSite می پردازد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید