آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

19. VXLAN EVPN Multisite Configuration Part2

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

پیاده سازی معماری VXLAN EVPN Multisite – بخش دوم

در این بخش، چگونگی پیاده سازی VXLAN EVPN در محیط های Multisite نشان داده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید