آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

20. Insert Firewall in VXLAN Network_

نام دوره: VXLAN EVPN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

چگونگی قرار گرفتن فایروال در مسیر شبکه VXLAN

در این بخش چگونگی قرار گرفتن فایروال در مسیر شبکه VXLAN مورد بررسی قرار می گیرد که شامل دو حالت است. حالت اول وقتی که ترافیک بین سرورها و یا ترافیک شرقی-غربی باید از فایروال عبور کند و حالت دوم زمانی است که ترافیک شمالی-جنوبی و یا ترافیک بین سرور و شبکه بیرونی باید از فایروال عبور کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید