آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNP Data Center Unified Computing 642-999

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

هدف از این دوره پیاده سازی سرورهای cisco UCS است که دارای این خصوصیت ویژه است که همه مولفه های سرور به صورت abstract و در فایلی به نام Service profile پیاده سازی می گردد. مولفه هایی مانند mac address، ip address، wwnn، wwpn، تنظیمات disk، تنظیمات bios و همه دیگر پیکربندی های سرور روی خود سرور انجام نمی شود بلکه به صورت مستقل در service profile تعریف می شود و نهایتا به سرور فیزیکی bind می شود. 
در طول این دوره پیکربندی بخش های مختلف service profile مانند تنظیمات و پیکربندی LAN، تنظیمات و پیکربندی SAN، انواع Pool و انواع Policy ها آموزش داده می شود و نهایتا همه مولفه ها با هم جمع شده و در Service profile قرار می گیرد.
تمام تنظیمات فوق روی شبیه ساز cisco UCSPE انجام شده است که تقریبا همه مواردی که در سرورهای واقعی قابل پیاده سازی است، در این شبیه ساز قابل انجام است و فقط نمی توان بعد از تنظیمات سرور، سیستم عامل را به صورت واقعی روی آن بالا آورد.
ضمنا آموزش پیاده سازی وپیکربندی nexus 1000v روی محیط vmware یکی دیگر از مباحث مهمی است که در این ویدئوی آموزشی به آن پرداخته شده است.
 

1. Introduction of cisco UCS Servers

1.1. UCS Physical Architecture Part1

1.2. UCS Physical Architecture Part2

1.3. How UCS achieves 80Gbps Bandwidth per Blade

2. UCS Platform Emulator

3. UCS Manager Overview

4. UCS LAN Connectivity Part1

4.1. UCS LAN Connectivity Part2

5. UCS SAN Connectivity

6. UCS Identity and Resource Pool

7. UCS Policies

7.1. Create and Assign Service profile

8. RBAC

9. vSwitch and Nexus1000v theory

9.1. Nexus1000v Installation

9.2. Nexus 1000v Configuration

9.3. clean remove of nexus 1000v