آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

IP QoS 642-642

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

منظور از QoS، ارائه سرویس های مورد نیاز ترافیک های ارسالی در شبکه است. ترافیک های HTTP و FTP نیاز به پهنای باند حداقل برای عملکرد صحیح شان وجود دارد اما تاخیر، Jitter و LOSS در این نوع ترافیک ها خیلی اهمیت ندارد. ترافیکی مانند Voice، بسیار به تاخیر، Jitter و LOSS حساس است. ارسال Voice در صورتی که دچار هر یک از موارد تاخیر، Jitter و یا LOSS گردد با کیفیت پایینی مواجه خواهید شد. در ارسال ترافیک Video نه تنها باید از تاخیر، Jitter و LOSS ممانعت شود بلکه باید پهنای مناسبی نیز در اختیارش قرار گیرد تا کیفیت قابل قبولی داشته باشد. در ارسال ترافیک چت، پهنای باند و LOSS خیلی اهمیت ندارد اما تاخیر و مهمتر از آن Jitter تا حدودی می تواند در کیفیت چت اهمیت داشته باشد. 

ارائه سرویس با کیفیت به این معنی است که هر ترافیکی به شیوه ای ارسال گردد که کیفیت آن قابل قبول باشد. به عنوان مثال Voice و Video با اولوبت ارسال گردند. برای HTTP، FTP و دیگر ترافیک هایی که نیاز به حداقل پهنای باند دارند، پهنای باند کافی در اخیارشان قرار گیرد و همچنین از خورده شدن پهنای باند توسط ترافیک هایی که ارزش بالایی برای ما ندارند ( مانند peer to peer applications، Torrent، Kazza)، خودداری گردد

ابزار پیاده سازی سرویس با کیفیت، ابزارهای QoS است. با این ابزار می توانید به بعضی از ترافیک ها اولویت دهید (LLQ)، پهنای باند کافی برای بعضی از Applicationها کنار بگذارید (CBWFQ)، از خورده شدن پهنای باند توسط بعضی از Applicationها و ترافیک ها خودداری کنید (Shaping & Policing) و همچنین با روش هایی مانند فشرده سازی کارایی استفاده از پهنای باند را بالا ببرد (Link Efficiency Tools). با ایجاد همه این شرایط اگر باز هم مجیور به دور انداختن بعضی ترافیک ها شدید، ترافیک های کم ارزشتر را قربانی خواهید نمود (Congestion Avoidance) .

ابزارهای فوق به مرور در طول این دوره به صورت تئوری و عملی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

سرفصل مطالب

QoS Overview
QoS Tools and Architectures
MQC, QPM and AutoQoS
classification and Marking
Congestion Management
Traffic Shaping and Policing
Congestion Avoidance
Link Efficiency Tools
LAN QoS

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1. qos overviewرایگان
2. Qos Tools And Architectures-110000 تومان
3. Mqc, Qpm And Autoqos-110000 تومان
4. Classification And Marking-110000 تومان
5. Congestion Management-110000 تومان
5.1. Wfq Cbwfq-110000 تومان
6. traffic Shaping Concept-110000 تومان
5.2. Llq-110000 تومان
6.1. Traffic Shaping Implementation-110000 تومان
6.2. Traffic Policing Concept-110000 تومان
6.3. Traffic Plicing Implementation-110000 تومان
7. Congestion Avoidance-110000 تومان
7.1. Congestion Avoidance Implementation-110000 تومان
8. Link Efficiency Compression-110000 تومان
8.1. Link Efficiency Lfi Concept-110000 تومان
8.2. Lfi Implementation-110000 تومان
9. Lan Qos-110000 تومان