آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

MPLS Traffic Engineering

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

یکی از دغدغه های بستر IP عدم مدیریت صحیح پهنای باند توسط این پروتکل است. این بدان معنی است که IP ترافیک را فقط روی بهترین مسیر، که معمولا پهنای باند ببشتری دارد، ارسال می کند و مسیر ترافیک را بر اسای پهنای باند در دسترس و موجود مسیر تعیین نمی کند. به عبارت دیگر میزان خالی بودن و یا پر بودن پهنای باند مسیر از از دید IP اهمیتی تدارد بلکه فقط کل پهنای باند مسیر را در نظر می گیرد. این نوع نگاه منجر به این می شود که در بستر Provider لینک ها و یا مسیر هایی وجود داشته باشند که به صورت کامل پر باشند و ترافیک های اضافی روی آن دور ریخته شود و مسیر دچار congestion گردد در صورتی که مسیر دیگری برای ارسال ترافیک و جود دارد اما هیچ ترافیکی روی آن قرار نمی گیرد. به عنوان مثال برای ارسال ترافیک بین تهران و اصفهان، کل ترافیک بین این دو استان روی بهترین مسیر ارتباطی بین این دو استان ارسال می گردد در حالی که مسیرهای دوم و یا چندم بین این دو استان خالی از ترافیک هستند و بهترین مسیر دچار congestion و از دست رفتن ترافیک می گردد 

MPLS Traffic Engineering، به صورت دینامیک ترافیک را بین مسیر های مختلف به نسبت پهنای باند تقسیم می کند و با توجه به حجم ترافیک ارسالی از هر نقطه، مسیری را جستجو می کند که پهنای باند کافی برای ارسال آن وجود داشته باشد.

با افزودن سرویس QoS به Traffic Enginnering، ترافیک های حساس به تاخیر، Jitter و LOSS (مانند صدا و ویدئو) از مسیر هایی هدایت خواهند شد که نه تنها پهنای باند کافی در اختیارشان قرار بگیرد بلکه با ارسال بااولویت آنها، از ایجاد تاخیر و Jitter ممانعت نماید.

سرویس Link Protection و Node Protection از مجموعه ویژگی های Traffic Engineering، این قابلیت را به Service Provider می دهد که در صورت قطع هر لینک و یا خرابی هر روتر، ترافیک را به سرعت و بدون هیچگونه LOSS به مسیر دیگری که از قبل برنامه ریزی شده اند، هدایت نماید و این کار در حداقل زمان صورت می گیرد.

پیاده سازی هر سه سرویس MPLS VPN، L2 VPN به همراه Traffic Engineering در شبکه Provider امکان پذیر است.

در پایان این دوره، چگونگی و انواع روش های طراحی Traffic Engineering را می آموزید. در روش Tactical، در صورت بروز مشکل و قطعی لینک در شبکه Provider

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1. MPLS TE Introductionرایگان
2. Te Information Distribution-110000 تومان
2.1. Te Information Distribution-110000 تومان
3. Te Path Calculation-110000 تومان
3.1. Te Path Setup-110000 تومان
3.2. Inter-area Te-110000 تومان
4 Forwarding Traffic Down Tunnel-110000 تومان
4.1. Te Load-sharing-110000 تومان
4.2. Forwarding Adjacancy Auto Bandwidth-110000 تومان
5. Te Protection-110000 تومان
5.1. Node Protection And Advanced Issues-110000 تومان
6. Qos With Mpls Te-110000 تومان
6.1. Ds-aware Te-110000 تومان
6.2. Configuring Ds-aware Te-110000 تومان
7. MPLS VON over TE10000 تومان
8. Te Design-110000 تومان
8.1. Te Design-110000 تومان