آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

4. segment routing control plane part2

نام دوره: Segment Routing | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

چند نکته جدید در خصوص control-plane در segment routing

در این بخش به چند نکته جدید در خصوص control-plane در segment routing پرداخته می شود.

  • قابلیت تقسیم ترافیک روی مسیرهای مساوی در شبکه های segment routing، اولین نکته ای است که در این بخش به آن پرداخته می شود
  • استفاده از explicit-null به جای implicit-null در شبکه های segment routing به ما اجازه می دهد که به جای pop کردن label، از null label استفاده کنیم. با این شیوه، برچسب qos روی ترافیک باقی می ماند و امکان اعمال سیاست های QoS در لینک های انتهایی ما قبل از روتر آخر فراهم می شود
  • نکته سوم این که در شبکه segment routing، روی لینک های NBMA، با ازاء هر همسایه یک adj-SID مجزا در نظر گرفته می شود.
  • تغییر محدوده prefix-SID، آخرین نکته ای است که در این بخش به آن پرداخته می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید