آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

6. segment routing protection implementation and troubleshooting

نام دوره: Segment Routing | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

پیاده سازی و رفع اشکال protection در segment routing

در این بخش به پیاده سازی انواع protection در شبکه segment routing می پردازیم که در آن در صورت قطعی لینک، نود  و یا srlg، ترافیک های روی آن نود و یا لینک در کمتر از 50 میلی ثانیه، روی مسیر جدید جابجا خواهند شد.

چگونگی پیکر بندی، مانیتورینگ و رفع اشکال انواع protection در این بخش نشان داده می شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید