آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

7. LDP and Segment Routing Co-existence

نام دوره: Segment Routing | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

مهاجرت از پروتکل LDP به Segment Routing

در این بخش در خصوص وجود همزمان دو پروتکل LDP و Segment Routing صحبت می شود که یکی از کاربردهای آن زمانی رخ می دهد که قصد دارید از پروتکل LDP به Segment Routing مهاجرت کنید که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. کاربرد دوم آن که ممکن است در بعضی از روتر ها از پروتکل LDP، بعضی از پروتکل Segment Routing و بعضی نیز هر دو پروتکل را داشته باشند، در بخش بعدی با عنوان LDP and SR Interworking صحبت خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید