آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

11. SRTE dynamic path

نام دوره: Segment Routing | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

  1. ایجاد مسیرهای dynamic در segment routing traffic engineering

در بخش های قبلی traffic engineering در شبکه های segment routing، تمرکز ما بیشتر روی مسیرهای explicit بوده است. در این بخش به روتر اجازه می دهیم که مسیرها را به صورت dynamic انتخاب کند که البته ممکن است محدودیت هایی رو هم برای انتخاب مسیر به روتر معرفی کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید