آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

13. Segment Routing Traffic Engineering Multi Domain

نام دوره: Segment Routing | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

  1. پیاده سازی segment rouing traffic engineering ODN در شبکه های با چندین Domain

در شبکه هایی که چندین Domain داشته باشند، پیاده سازی Segment Routing Traffic Engneering به سادگی قبل امکان پذیر نیست زیرا روتر ها از توپولوژی Domain های دیگر مطلع نیستند.

با کمک BGP Link State Address Family، اطلاعات توپولوژی در اختیار پروتکل BGP قرار می گیرد و از طریق Route Reflector بین Domain ها جابجا می شوند.

با توجه به اینکه روترهای PE لزوما از توپولوژی Domain های دیگر مطلع نیستند، در هر Domain روتری به عنوان PCE در نظر گرفته می شود که با کمک RR از اطلاعات توپولوژی Domain های مختلف آگاه می شود. روتر PCE به جای PE روتر، وظیفه محاسبه مسیر Traffic Enginnering را به عهده می گیرد

ویژگی BGP Egress Engineering بین Domain ها به جای ISIS و یا OSPF وظیفه ایجاد Adjacency SID را به عهده می گیرد.

در ابن بخش مفهوم و پیاده سازی segment rouing traffic engineering ODN در محیط Multi Domain نشان داده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید