آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

15. Segment Rouing ODN with Flex Algo Configuration

نام دوره: Segment Routing | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

  1. پیاده سازی segment routing ODN با استفاده از Flex Algo

در بخش قبلی در خصوص مفهوم Flex Algo صحبت شد و در این بخش پیاده سازی آن نشان داده می شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید