آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

01 Why Python

نام دوره: برنامه نویسی پایتون برای مهندسین شبکه | نام استاد: مهندس علی شریعتی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید