آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

معرفی تکنولوژی های VPN لایه 2 و مقایسه آن با VPN لایه 3

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
معرفی تکنولوژی های VPN لایه 2 و مقایسه آن با VPN لایه 3رایگان