آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

F5 BIG-IP LTM

نام استاد: مهندس مجید اسدپور برای خرید تمام ویدئوهای با کیفیت مناسب و بدون تبلیغ این دوره (200,000 تومان) در سایت لاگین نمائید

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1. F5 BIG-IP Productsرایگان
2. F5 BIG-IP Certification Programرایگان
3. اصول Proxy و Load Balancerرایگان
4. معرفی توپولوژی اجرای سناریوهای F5 BIG-IP LTM8000 تومان
5. فعال کردن لایسنس و پیکربندی اولیه F510000 تومان
6. اجرای اولین سناریوی Load Balancer با F5 BIG-IP LTM12000 تومان
7. پیاده سازی Load Balancer با الگوریتم Ratio10000 تومان
8. مقایسه الگوریتم های Load Balancing در F5 BIG-IP LTM10000 تومان
9. مفهوم و پیاده سازی Priority Group در BIG-IP LTM12000 تومان
10. مفهوم و پیاده سازی Profile در F5 BIG-IP LTM12000 تومان
11. پیاده سازی Persistence با استفاده از Cookie Profile13000 تومان
12. مفهوم و کاربرد SNAT در سرویس های Full Proxy در F5 BIG-IP LTM13000 تومان
13. استفاده از Oneconnect برای بهبود کارایی سرورها در F5 BIG-IP LTM6000 تومان
14. پیاده سازی SSL Offloading در F5 BIG-IP LTM14000 تومان
15. پیاده سازی Redirect کردن کاربر از http به https با استفاده از iRule12000 تومان
16. پیاده سازی F5 به عنوان روتر و NAT12000 تومان
17. روش های قرارگیری F5 در شبکه و پیاده سازی مد one-armed12000 تومان
18. پیاده سازی Stateless Active-Standby HA روی F5 BIG-IP LTM15000 تومان
19. پیاده سازی HA به صورت Stateful در F5 BIG-IP14000 تومان
20. مفهوم و پیاده سازی iApps10000 تومان
21. آشنایی با محیط tmsh در F5 BIG-IP10000 تومان
22. کنترل ترافیک با Packet Filter در F55000 تومان
23. مانیتورینگ و رفع اشکال با علائم رنگی در F5 BIBG-IP10000 تومان
24. مانیتورینگ و آنالیز در F5 با ابزار آنلاین iHealth و QKView Files10000 تومان
25. مانتیوترینگ و رفع اشکال F5 با ابزار TCPDUMP 8000 تومان
26. پیاده سازی Automation در F5 BIG-IP با پایتونرایگان