آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

ویدیوهای اصلاحی CCNP ROUT V2

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
8. Router Data Plane Security-1رایگان
8.1. Router Data Plane Security-1رایگان
9. Control Plane Security-1رایگان

10. Management Plane Security-1