آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

25- Administrative Tasks 4 (secure,wtmp,btmp,lastmlastb,w,who,uptime,at,crontab)

نام دوره: LPIC1-102 | نام استاد: مهندس سید حسین رجاء

در لینوکس وقتی کاربری با حساب کاربری وارد سیستم می‌شود فایل‌های var/log/wtmp/، var/log/btmp/ و var/log/secure/ که فایل‌های ثبت رویداد هستند تحت تاثیر قرار می‌گیرند. فایل‌های wtmp و btmp که از نوع فایل‌های باینری هستند. به ترتیب برای خواندن فایل‌های wtmp و btmp از دستورهای last و lastb استفاده می‌کنیم. دستور last اطلاعات ذخیره شده از login های موفق به سیستم و logout ها از سیستم که در فایل wtmp ذخیره می‌شوند را می‌خواند و در چندین ستون نشان می‌دهد. همچنین دستور lastb مخفف last bad، اطلاعات login های ناموفق ثبت شده در فایل btmp را خوانده و نمایش می‌دهد.

3 دستور مدیریتی دیگر who، w و uptime هستند که برای مدیریت وقایع ورود و خروج، اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهند. دستور uptime مدت زمانی که سیستم در حال اجرا شدن است را نشان می‌دهد. w نشان می‌دهد چه کاربرانی در حال حاضر به سیستم login کرده اند و چه دستورهایی را اجرا کرده‌اند. who مانند w نشان می‌دهد چه کاربرانی در حال حاضر به سیستم login کرده‌اند.

سه دستور batch،  atو cron برای خودکارسازی انجام دستورها و اسکریپت‌ها در یک زمان و تاریخ خاص در لینوکس به کار می‌روند. دستور at به‌طور ساده یعنی اینکه در زمان و تاریخ چه دستوری اجرا شود. cron  در یونیکس/لینوکس برای خودکارسازی انجام دستورها استفاده می‌شود. مدیریت زمان‌بندی اجرای دستورات توسط این برنامه در قالب یک فایل به نام crontab که بر گرفته از crontable است صورت می‌گیرد و معمولا این فایل در مسیر etc/crontab/ قرار دارد. دستور crontab به مدیریت فایل crontab و ویرایش آن می‌پردازد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید