آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

22-PPPoE Scenario

نام دوره: MTCNA | نام استاد: مهندس یاسین علیزاده

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید