آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

MPLS VPN Fundamental

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

بسترMPLS یکی از مهمترین بسترهای ارتباطی WAN در سرتاسر دنیاست. به دلیل ویژگی های خاصی که این بستر در مقایسه با IP در اختیار سرویس دهندگان ارتباط (Service Providers) و سازمان ها (Enterprise) قرار می دهد، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است. در این لوح آموزشی که به دو بخش مقدماتی و پیشرفته تقسیم شده است به بحث در خصوص یکی از سرویس های بسترMPLS یعنی MPLS VPN می پردازد. با این سرویس می توانید دفاتر سازمان ها را به صورت لایه 3 ای و با توپولوژی دلخواه مشترک به یکدیگر متصل نمایید.

در فصل اول لوح مقدامتی به مروری بر MPLS و مقایسه آن با IP می پردازیم. در این فصل توصیف خواهد شد که برترهای MPLS از کجا ناشی می شود و سرویس های جدیدی که روی بستر MPLS در آینده پدیدار خواهند شد، بر چه پایه ای استوار هستند.

در فصل دوم دو سناریوی MPLS پیاده سازی خواهد شد. در سناریوی اول، هدف مرور مفاهیم MPLS و مطابقت آن در محیط عملی است. در سناریوی دوم یک مثال کاربردی که از MPLS بهره می برد را اجرا خواهیم نمود. در این مثال ارتباط دو سایت یک مشترک را از طریق بستر MPLS به یکدیگر متصل می کنیم بدون آنکه روترهای داخلی شبکه Service Provider درگیر مسیریابی روترهای مشترک شوند.

در فصل سوم جزئیات معماری MPLS VPN از دو بعد سیگنالینگ (Control Plane) و Forwarding (Data Plane) مورد بحث و بررسی دقیق قرار می گیرد. و سپس به پیاده سازی سه سناریوی مختلف MPLS VPN می پردازیم. در سناریوی اول صرفاً به دنبال برقراری ارتباط دفاتر یک سازمان با استفاده از تکنولوژی MPLS VPN هستیم. در این سناریو جزئیات معماری MPLS VPN در محیط عملی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در سناریوی دوم چندین سازمان با توپولوژی های مختلف را در نظر می گیریم سپس با استفاده از سرویس MPLS VPN ارتباط دفاتر سازمان را با توپولوژی مورد دلخواه سازمان به یکدیگر متصل می کنیم. در سناریوی سوم مباحث پیشرفته تر در پیاده سازی MPLS VPN مورد توجه قرار می گیرد. خصوصاً اینکه با به کارگیری Route-Map در تکنولوژی MPLS VPN سرویس های جدیدی به دست بیاوریم.

Overview
MPLS Overview
MPLS Configuration and Troubleshooting
MPLS VPN Architecture and Configuration
Static and RIP Between PE-CE
OSPF and EIGRP between PE-CE