در این دوره ابتدا با مفهوم cloud و آنچه از دید کاربر اهمیت دارد، آشنا خواهیم شد. در این راستا در سه فصل ابتدایی، ضمن تعریف استاندارد cloud، سرویس های قابل ارائه به صورت cloud و انواع مدل های پیاده سازی cloud را شرح خواهیم داد. در فصل چهارم مولفه های مورد نیاز برای راه اندازی سرویس cloud را معرفی می کنیم.

اگر چه cloud با virtualization متفاوت است اما بدون شک یکی از ابزارهای بسیار اساسی در راه اندازی cloud، virtualization است. بنابراین چگونه استفاده از virtualization در سرور و همچنین شبکه با سرورهای UCS و سوییچ nexus 1000v نشان داده می شود. سرویس هایی که در محیط Virtual قابل ارائه است در محیط cloud از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به عنوان مثال VSG، ASAv، CSR از جمله سرویس هایی هستند که در محیط مجازی به عنوان فایروال رو روتر قابل استفاده هستند.

دیسک از جمله سرویس های مهمی هستند که در محیط cloud قابل ارائه هستند. بنابراین در دوفصل متوالی در خصوص دو نوع دیسک File-Based و دیسک Block-Based و تکنولوژی های مرتبط با آن بحث خواهد شد.

در راه اندازی شبکه دیتاسنتر cloud می توان از دو راه حل unified fabric و ACI ساتفاده نمود که اولی راه حل قدیمی و مبتنی بر سوییچ های Nexus 5000 و Nexus 7000 است. در این روش دو شبکه LAN و SAN به صورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی می شوند. در روش جدیدتر Cisco ACI که مبتنی بر سوییچ های Nexus سری 9000 است، از تکنولوژی SDN در راه اندازی شبکه استفاده می شود که در آینده مطمئنا جایگزین روش های سنتی خواهد شد.

در مباحث پایانی نیز راه حل های cloud و مولفه های آن معرفی خواهند شد. راه حل های Integrated نیز به عنوان بخشی از راه حل ها معرفی می گردند.

عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
CCNA Cloud (CLDFND+CLDADM)
استاد: مهندس مجید اسدپور
-502,500,000چهارشنبه ساعت 16-20
چهارشنبه, 25 مهر 1397
11ورود به سایت

CLDFND 210-451

Module 1: Introduction to Cloud Computing

Lesson 1: Introducing Cloud Computing Basic Concepts

Lesson 2: Describing Cloud Service Models

Lesson 3: Comparing Cloud Deployment Models

Lesson 4: Exploring the Cisco Intercloud Solution

Module 2: Cloud Networking

Lesson 1: Describing Cisco Data Center Network Architecture

Lesson 2: Exploring Virtual Networking

Lesson 3: Identifying Cisco Nexus 1000V Series Switches

Lesson 4: Define and Analyze Cisco Virtual Networking Service Appliances

Lesson 5: Define and Analyze Software Defined Network Fundamentals

Lesson 6: Describing the Cisco ACI Solution

Module 3: Cloud Storage

Lesson 1: Comparing Storage

Lesson 2: Describing Fibre Channel Storage Networking Concepts

Lesson 3: Exploring NAS Storage Basic Concepts

Lesson 4: Identifying Cisco MDS and UCS Invicta Products

Module 4: Cloud Compute

Lesson 1: Describing Cisco UCS C-Series Product Family

Lesson 2: Identifying Cisco UCS B-Series Product Family

Lesson 3: Explaining Cisco UCS Blade Provisioning

Lesson 4: Defining Server Virtualization

Module 5: Cloud Automation and Reference Architectures

Lesson 1: Exploring Reference Architecture for Converged Infrastructure

Lesson 2: Describing Cloud Automation, Provisioning, and Management Platforms

CLDADM 210-455

Module 1: Cisco Cloud Technologies Overview

Lesson 1: Reviewing Cloud Environments

Lesson 2: Reviewing the Virtual Infrastructure

Lesson 3: Cisco UCS Director Overview

Lesson 4: Cisco Cloud Solution

Module 2: Cisco Cloud Administration

Lesson 1: Administering the Portal in UCSD

Lesson 2: Describing Virtual Machines Operations in Cisco UCSD

Lesson 3: Cisco Prime Service Catalog Services

Module 3: Cisco Cloud Provisioning

Lesson 1: Deploying UCS Templates with UCSD

Lesson 2: Explaining UCSD Application Containers

Lesson 3: Cisco Virtual Application Container Services Basics

Module 4: Cloud Systems Management and Monitoring

Lesson 1: System Monitoring in UCS Director

Lesson 2: Working with Monitoring Dashboards in UCSD

Lesson 3: Reporting in Cisco UCS Director (CloudSense)

Lesson 4: Creating Budget and Resource Limits in UCSD

Lesson 5: Cisco UCS Performance Manager

Module 5: Cloud Remediation

Lesson 1: Configuring Serviceability Options

Lesson 2: Interpreting Logs for Root Cause Analysis

Lesson 3: Reviewing Backup Cisco UCSD Configurations

network, storage and compute fundamental (مقدمات شبکه، storage و سرور)