عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
دوره کاربردی CCNA تا CCIE Service Provider
استاد: مهندس مجید اسدپور
-1004,200,000پنج شنبه ساعت 8 الی 14
پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1398
10ورود به سایت

•    BGP
•    L3 MPLS VPN
•    VPLS
•    QoS
•    MPLS TE
•  OSPF

•  ISIS

 

 

 

CCNP Route و یا CCNA قوی