پس از گذراندن این دوره دانشجویان موارد زیر فرا خواهند گرفت :
-    نحوه فعال کردن ، ایجاد ، نصب و تنظیمات لازم در سطح VDOM و Global
-    نحوه استفاده دستگاه در حالت Transparent ، Switch و اعمال سیاست های امنیتی در L2 Network
-    آشنایی با انواع مختلف حالت های (HA) High Availability بین دستگاه ها
-    نحوه استفاده و تنظیمات پیشرفته HA و VDOM به صورت همزمان
-    نحوه ایجاد IPsec VPN Site To Site و تنظیمات پیشرفته
-    آشنایی با Route Policy و ایجاد  Load Balancing
-    نحوه ساخت و تنظیمات پیشرفته ماژول IPS و DoS
-    نحوه پیاده سازی Captive Portal با استفاده از ماژول FSSO و ارتباط با Active Directory
-    نحوه جلوگیری از نشت اطلاعات حیاتی با استفاده از ماژول DLP
-    آشنایی با دستورات پیشرفته جهت آنالیز و رفع مشکلات احتمالی
-    آشنایی با تنظیمات پیشرفته دستگاه جهت بهبود در سرعت بررسی اطلاعات با استفاده از ASCI Chipsets
-    ایجاد محدودیت های سخت گیرانه امنیتی با استفاده از استانداردهای پیشنهادی
-    نحوه ارزیابی دستگاه بر اساس گزارشات و استانداردهای امنیت اطلاعات در صنعت کارت پرداخت

عنوان کلاستوضیحات کلاسساعتشهریه دوره (تومان)زمان برگزاریرزروی ها
NSE4 – FortiGate II
استاد: مهندس سروش عنایتی
-481,500,000در صورت تقاضا اعلام می گردد
نامشخص
4ورود به سایت

-    Virtual Domains
-    Transparent Mode and Layer 2 Switching
-    High Availability
-    Advanced IPsec VPN
-    Advance Routing
-    Intrusion Prevention and Denial of Service
-    Fortinet Single Sign-On (FSSO)
-    Data Loss Prevention
-    Diagnostics
-    Hardware Acceleration
-    Hardening and FIPS-CC
-    PCI DSS Compliance

 

Network+ ، CCNA ، FortiGate I یا آشنایی مقدماتی با دستگاه FortiGate