آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

18. Implement Custom Topology in SD-WAN_

نام دوره: SD-WAN | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

پیاده سازی توپولوژی Custom در SD-WAN

در این بخش ترکیبی از دو توپولوژی Hub-and-Spoke و Mesh پیاده سازی می شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید