آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

5.1. GRE Over IPSec_

نام دوره: CCNP Security SIMOS 300-209 | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

var a=document.getElementById("takeone-myVideo");if(a){a.width=window.innerWidth+'px';a.height=(window.innerWidth*16/9)+'px';}

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید