آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

BGP

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

{tab=توضیح مختصر دوره}

این دوره به صورت تخصصی پروتکل مسیریابی BGP را با جزییات آن ارائه می دهد. مباحثی که در این دوره پوشش داده می شود، نه تنها شامل کلیه سرفصل های BGP در دوره CCIE R&S است، بلکه سعی شده است با توجه به کاربرد و نیاز پروتکل BGP در سناریوهای CCIE Service Provider و همچنین در سازمانهای بزرگ مطالبی به آن اضافه گردد.
تشکل همسایگی، انتقال prefix در BGP، انتخاب بهترین مسیر، Load-sharing، iBGP، eBGP و PBR از جمله مباحثی هستند که به صورت کامل در این دوره آموزشی هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی و منطبق بر سرفصل CCIE R&S روی آن وقت گذاشته شده است.
در تشکیل همسایگی روی BGP template، در PBR روی local-as no-prepend replace-as dual-as، بحث پرکاربردBGP dampening، کاربرد BGP orf و همچنین چگونگی استفاده از پروتکل BGP در سازمانهای بزرگ در کنار پروتکل IGP از دیگر مطالبی هستند که در دوره CCIE R&S روی آن تاکید نمی شود اما در این دوره آموزشی به اندازه کافی روی آن بحث شده و سناریو اجرا گردیده است.

{tab=سرفصل مطالب دوره}

 • Introduction
 • BGP neighborship
 • BGP neighborship Configuration
 • BGP neighborship States
 • Inject Prefix into BGP
 • Aggregation in BGP
 • Advertise Default in BGP
 • Advertise BGP Routes
 • Building Routing Table_Synchronization
 • Confederation
 • Route reflector
 • BGP Filteirng
 • BGP AS-Path Filtering
 • BGP Decision Making
 • BGP PBR with Weight
 • BGP PBR with Local Prefrence
 • BGP PBR with AS-Path
 • Remove Private-AS
 • BGP local-as command
 • BGP PBR with MED
 • BGP MultiPath
 • BGP Community
 • BGP Special Community values
 • BGP Dampening
 • Multiprotocol BGP for IPv6
 • BGP Convergence
 • BGP Conditional Advertisement
 • BGP Conditional Route Injection
 • BGP TTL Security
 • BGP ORF
 • BGP redistribute-internal
 • BGP in Enterprise
 • BGP in Enterprise Part2

{/tabs}

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0.0. Introduction_رایگان
1. BGP neighborship_10000 تومان
2. BGP neighborship Configuration_10000 تومان
3. BGP neighborship States_10000 تومان
4. Inject Prefix into BGP_10000 تومان
5. Aggregation in BGP_10000 تومان
6. Advertise Default in BGP_10000 تومان
7. Advertise BGP Routes_10000 تومان
8. Building Routing Table_Synchronization_10000 تومان
9. Confederation_10000 تومان
10. Route reflector_10000 تومان
11. BGP Filteirng_10000 تومان
12. BGP AS-Path Filtering_10000 تومان
13. BGP Decision Making_10000 تومان
14. BGP PBR with Weight_10000 تومان
15. BGP PBR with Local Prefrence_10000 تومان
16. BGP PBR with AS-Path_10000 تومان
17. Remove Private-AS_10000 تومان
18. BGP local-as command_10000 تومان
19. BGP PBR with MED_10000 تومان
20. BGP MultiPath_10000 تومان
21. BGP Community_10000 تومان
22. BGP Special Community values_10000 تومان
23. BGP Dampening_10000 تومان
24. Multiprotocol BGP for IPv6_10000 تومان
25. BGP Convergence_10000 تومان
26. BGP Conditional Advertisement_10000 تومان
27. BGP Conditional Route Injection_10000 تومان
28. BGP TTL Security_10000 تومان
29. BGP ORF_10000 تومان
30. BGP redistribute-internal_10000 تومان
31. BGP in Enterprise_10000 تومان
32. BGP in Enterprise Part2_10000 تومان