آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNA 200-120 Lab

نام استاد: مهندس علی شریعتی

امتحان CCIE Lab متشکل از 3 بخش سوال تئوری، troubleshooting و configuration است.

برای پذیرفته شدن در امتحان باید در هر سه بخش به صورت مجزا پذیرفته شوید. در صورتی که حتی در یک بخش پذیرفته نشوید، رد خواهید شد. تا پایان امتحان از نتیجه هر یک از بخش ها آگاه نخواهید شد.

در بخش اول که 30 دقیقه زمان می برد از شما 4 سوال پرسیده می شود و شما باید به 3 سوال از 4 سوال پاسخ دهید. پاسخ سوالات عمدتا 2 و یا 3 کلمه ای هستند و پاسخ سوالات توسط انسان ارزیابی می گردد. در این بخش دانش تئوری شما ارزیابی می گردد

در بخش troubleshooting که 2 ساعت بعدی امتحان را تشکیل می دهد از دانشجو خواسته می شود تا روی یک سناریوی از قبل پیکربندی شده، مشکلاتی که به عمد روی آن ایجاد شده است را برطرف نماید. به عنوان مثال چرا در بخش خاصی از شبکه OSPF بالا نمی آید و یا چرا ارتباط دو نقطه برقرار نمی باشد. سوالات از قبل تعیین شده و در قالب trouble ticket به شما داده می شود و شما فرصت دارید ظرف مدت تعیین شده مشکلات را حل نمائید. معمولا بین 10 تا 15 trouble ticket به شما داده می شود. برای قبولی در این بخش باید 80 درصد نمره را کسب نمائید. ارزیابی این بخش توسط رباط انجام می شود اما توسط انسان تائید خواهد شد.

در بخش configuration از شما خواسته می شود تا روی یک توپولوزی مشخص، انواع تکنولوژی های از جمله Ethernet، FrameRelay، IPV4 Routing، IPV6، QoS، Security و MPLS را با توجه به task های داده شده پیکربندی نمائید و برای انجام این کار 5:30 فرصت خواهید داشت. توپولوژی این بخش معمولا با توپولوزی troubleshooting تفاوت دارد. برای قبولی در این بخش نیز باید حداقل 80 درصد نمره را کسب نمائید. ارزیابی این بخش توسط رباط انجام می شود اما توسط انسان تائید خواهد شد.

در لوح آموزشی که برای شما تدارک دیده شده است، 5 سناریوی configuration از cisco 360، یک سناریوی configuration از IPExpert و 5 سناریوی troubleshooting از IPExpert پیاده سازی گردیده است. بدیهی است که برای مرور این لوح آموزشی، داشتن دانش CCIE R&S Written ضروری می باشد. در تولید این لوح آموزشی فرض شده است که دانشجویان دانش کاملی از مباحث تئوری CCIE R&S Written را خواهند داشت

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0 Introductionرایگان
01 Physical Branches-17000 تومان
02 Etherchannel-17000 تومان
03 Port Security-17000 تومان
04 Trunks-17000 تومان
05 Vlan And Vtp-17000 تومان
06 Vlan Membership-17000 تومان
07 Ip Addressing Design-17000 تومان
08 Stp-17000 تومان
09 Intervlan Routing-17000 تومان
10 Hsrp-1.m4v10 HSRP7000 تومان
11 Connected Routes-17000 تومان
12 Dhcp-17000 تومان
13 Bgp-17000 تومان
14 Nat-17000 تومان
15 Gre-17000 تومان
16 Ospf-17000 تومان
17 Frame Relay-17000 تومان
18 Eigrp-17000 تومان
19 Redistribution-17000 تومان
20 Branch Internet-17000 تومان
21 Vty-17000 تومان
22 Acl-17000 تومان
23 End-1رایگان