آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNA 200-301

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

{tab=توضیح مختصر دوره}

این دوره بر اساس دوره CCNA 200-125 ایجاد شده است که 10 ویدئوی جدید شامل مباحث وایرلس و اتوماسیون به آن اضافه شده است

در این پکیج، دوره آموزشی CCNA را با شماره امتحان125-200 می آموزید. این دوره آموزشی پایه ای ترین و در عین حال مهمترین دوره آموزشی سیسکو محسوب می شود که در آن با مفاهیم switching و routing و همچنین دو دستگاه اصلی شبکه یعنی سوییچ و روتر آشنا می شوید. از سوییچ بیشتر در شبکه های LAN استفاده می شود که در آن ارتباط بین کامپیوترها برقرار می شود. روتر دستگاهی است که معمولا در لبه شبکه های LAN قرار می گیرد و ارتباطات سازمان با اینترنت و همچنین ارتباط بین شبکه ها را برقرار می کند. مطمئنا می توان گفت که که یادگیری سوییچ و روتر از مهمترین وظایف یک مهندس شبکه محسوب می شود. در این دوره آموزشی تا سطح قابل قبولی با مفاهیم و البته پیاده سازی سوییچ و روتر آشنا می شوید که شما را برای کار در محیط های سازمانی آماده می کند. در این دوره با مطالب دیگری نیز آشنا خواهید شد. به عنوان مثال با معروفترین تکنولوژی های WAN آشنا خواهید شد. تکنولوژی های WAN، ارتباطات راه دور را بین دفاتر و شعب یک سازمان برقرار می کند. علاوه بر آن با مفهوم و پیاده سازی NAT نیز آشنا می شوید که برای دسترسی کاربران سزمان به اینترنت ضروری است. چگونگی کنترل و مانیتورینگ تجهیزات و ترافیک شبکه از دیگر مطالب مهمی است که در این دوره آموزشی با آن آشنا خواهید شد. در نسخه جدید CCNA به صورت جدی به IPV6 پرداخته شده است که این یکی از شاخصه های اصلی این دوره CCNA است. با تمام شدن آدرس های IPV4 در سطح اینترنت، حرکت به سمت IPV6 ضروری و اجتناب ناپذیر است و بنابراین یادگیری آن بسیار توصیه می شود و جزو مواردی است که می تواند شما را از بقیه متمایز کند و به زودی بازار کاری بسیار خوبی برای آن ایجاد خواهد شد. ضمنا در این دوره آموزشی با مفاهیم آخرین تکنولوژی های روز دنیا یعنی SDN و Cloud آشنا خواهید شد. اگر چه در این خصوص وارد جزئیات نمی شویم اما یک مهندس شبکه حتما باید حداقل اطلاعات از آخرین تکنولوژی های روز دنیا را داشته باشد. در آینده ای نزدیک این دو مفهوم بازار کار جدی در حوزه فناوری ایجاد خواهند نمود. در پایان ذکر این نکته بد نیست که تقریبا همه مطالبی که در این دوره آموزشی فرا می گیرید به دو صورت تئوری و عملی در کنار هم آمیخته شده اند تا یادگیری بهتری نسبت به مفاهیم داشته باشید.

{tab=سرفصل مطالب دوره}

1.Introduction to TCP_IP Networking
   1.1. Example for Data Link and Network Layer
   1.2. Introduction to TCP_IP Networking Continue


2. Fundamentals of Ethernet LANs
   2.1. Ethernet Data Link Layer
   2.2. Switch versus HUB


3. Fundamentals of WAN
   3.1. Ethernet as WAN
   3.2. Internet Access Technologies


4. Network Layer Fundamentals
   4.1. IPV4 Addressing Part1
   4.2. IPV4 Addressing Part2
   4.3. Enterprise IP Addressing
   4.4. DNS_ARP_ICMP Summary


5. Transport Layer
   5.1. Transport Layer
   5.2. Connection Establishment and Termination
   5.3. Error Recovery (Reliability)
   5.4. Flow Control
   5.5. UDP
   5.6. Application Layer


6. Switch CLI and Basic Configuration
   6.1. Switch CLI and Basic Configuration Continue


7. Ethernet Switch Learning and Forwarding_


8. Switch Basic Configuration
    8.1. Switch Basic Configuration Continue


9. Configuring Switch Interfaces
    9.1. Port Security


10. LAN Design
    10.1. Wireless in Ethernet LAN Desgin


11. Implementing VLAN
     11.1. VLAN Trunking
     11.2. Inter-Vlan Routing with Router
     11.3. Inter-Vlan Routing with L3 Switch
     11.4. Dynamic Trunking Protocol
     11.5. Voice Vlan


12. VTP
    12.1. VTP Configuration

13. Spanning Tree Protocol
    13.1. STP RootBridge_RootPort_DesignatedPort
    13.2. STP decision when Equal Cost
    13.3. STP Convegence
    13.4. PVST
    13.5. PortFast_BpduGuard
    13.6. Rapid STP


14. Etherchannel


15. LAN Troubleshooting


16. dot1x_AAA
    16.1. AAA_
    16.2. DHCP Snooping
          16.2.1 DHCP Snooping Implementation Part1
          16.2.2. DHCP Snooping Implementation  Part2
          16.2.3. DHCP Snooping Implementation  Part3
    16.3. Stack and VSS


17. Operating Cisco Routers


18. Static Routing
    18.1. Static Routing Continue
    18.2. Default Route_Longest Prefix Match
    18.3. Campus LAN Design and Implementation
    18.4.HSRP
    18.5.Configuring HSRP


19. Dynamic Routing and RIP

    19.1. RIP Implementation and Troubleshooting
    19.2. RIP Passive Interface
    19.3. RIP Equal Load Sharing
    19.4. RIP Administrative Distance
    19.5. RIP Default Advertisement
    19.6. RIPV1 and Auto Sumamry


20. OSPF Introduction
   20.1. OSPF Concepts
   20.2. OSPF Area Concept


21. Implementing OSPF
    21.1. Implementing OSPF MultiArea
    21.2. OSPF Additional Features


22. EIGRP Introduction
    22.1. EIGRP Concept
    22.2. Implementing EIGRP
    22.3. EIGRP Convergence
    22.4. Implementing EIGRP Convergence
    22.5. EIGRP Unequal Load Sharing_
    22.6. EIGRP Auto-Summary


23. BGP Introduction
    23.1. Implementing BGP


24. DHCP Concept
    24.1. Implementing DHCP


25. Implementing Point-to-Point WAN
    25.1. PPP Multilink


26. MetroEthernet
     26.1. MPLS VPN
     26.2. MPLS VPN


27. Private WAN with Internet VPN
    27.1. GRE Tunnel and DMVPN
    27.2. PPPoE Concept and Config


28. Basic ACL
   28.1. Advanced ACL
   28.2. ACL Scenario
   28.3. Implementing Advanced ACL
   28.4. ACL Other Features


29. Quality of Service
    29.1. Classification Marking Queuing
    29.2. Policing Shaping and Congestion Avoidance


30. Static NAT
    30.1. Dynamic NAT and PAT


31. Device Management Protocols
   31.1. SNMP
   31.1.1. Configure Syslog_SNMP
   31.2. IP SLA


32. Device Security Features


33. IPV6 Addressing Introduction
    33.1. IPV6 Addressing
    33.2. IPV6 Addressing Continue
    33.3. IPV6 Addressing Scenario


34. Configuring OSPF for IPV6
    34.1. Configuring IPV6 for EIGRP
    34.2. RIPng


35. IPV6 ACL
36. Cloud Computing
    36.1. Cloud Traffic Flows and Connectivity Options
    36.2. Cloud Virtual Network Services

37. SDN

 

{/tabs}

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0.1. Introduction_ رایگان
1. Introduction to TCP_IP Networking 5000 تومان
1.1. Example for Data Link and Network Layer 5000 تومان
1.2. Introduction to TCP_IP Networking Continue 5000 تومان
2. Fundamentals of Ethernet LANs_ 5000 تومان
2.1. Ethernet Data Link Layer_ 5000 تومان
2.2. Switch versus HUB_ 5000 تومان
3. Fundamentals of WAN_ 5000 تومان
3.1. Ethernet as WAN_ 5000 تومان
3.2. Internet Access Technologies_ 5000 تومان
4. Network Layer Fundamentals_ 5000 تومان
4.1. IPV4 Addressing Part1_ 3000 تومان
4.2. IPV4 Addressing Part2_ 5000 تومان
4.3. Enterprise IP Addressing_ 5000 تومان
4.4. DNS_ARP_ICMP Summary_ 5000 تومان
5. Transport Layer_ 5000 تومان
5.1. Transport Layer5000 تومان
5.2. Connection Establishment and Termination_5000 تومان
5.3. Error Recovery Reliability 5000 تومان
5.4. Flow Control_ 5000 تومان
5.5. UDP_ 5000 تومان
5.6. Application Layer5000 تومان
6. Switch CLI and Basic Configuration5000 تومان
6.1. Switch CLI and Basic Configuration Continue5000 تومان
7. Ethernet Switch Learning and Forwarding_5000 تومان
8. Switch Basic Configuration5000 تومان
8.1. Switch Basic Configuration Continue_5000 تومان
9. Configuring Switch Interfaces 5000 تومان
9.2. Port Security_5000 تومان
10. LAN Design 5000 تومان
10.1. Wireless in Ethernet LAN Desgin5000 تومان
11. Implementing VLAN5000 تومان
11.1. VLAN Trunking5000 تومان
11.2. Inter-Vlan Routing with Router 5000 تومان
11.3. Inter-Vlan Routing with L3 Switch5000 تومان
11.4. Dynamic Trunking Protocol5000 تومان
11.5. Voice Vlan5000 تومان
12. VTP 5000 تومان
12.1. VTP Configuration5000 تومان
13. Spanning Tree Protocol5000 تومان
13.1. STP RootBridge RootPort DesignatedPort5000 تومان
13.2. STP decision when Equal Cost5000 تومان
13.3. STP Convegence 5000 تومان
13.4. PVST5000 تومان
13.5. PortFast_BpduGuard 5000 تومان
13.6. Rapid STP5000 تومان
14. Etherchannel 5000 تومان
15. LAN Troubleshooting 5000 تومان
16. dot1x_AAA5000 تومان
16.1. AAA_5000 تومان
16.2. DHCP Snooping5000 تومان
16.2.1 DHCP Snooping Implementation Part15000 تومان
16.2.2. DHCP Snooping Implementation Part25000 تومان
16.2.3. DHCP Snooping Implementation Part35000 تومان
16.3. Stack and VSS 5000 تومان
17. Operating Cisco Routers5000 تومان
18. Static Routing5000 تومان
18.1. Static Routing Continue 5000 تومان
18.2. Default Route_Longest Prefix Match5000 تومان
18.3. Campus LAN Design and Implementation5000 تومان
18.4 HSRP5000 تومان
18.5. Configuring HSRP 5000 تومان
19. Dynamic Routing and RIP 5000 تومان
19.1. RIP Implementation and Troubleshooting 5000 تومان
19.2. RIP Passive Interface5000 تومان
19.3. RIP Equal Load Sharing5000 تومان
19.4. RIP Administrative Distance5000 تومان
19.5. RIP Default Advertisement5000 تومان
19.6. RIPV1 and Auto Sumamry5000 تومان
20. OSPF Introduction5000 تومان
20.1. OSPF Concepts5000 تومان
20.2. OSPF Area Concept5000 تومان
21. Implementing OSPF5000 تومان
21.1. Implementing OSPF MultiArea 5000 تومان
21.2. OSPF Additional Features5000 تومان
22. EIGRP Introduction5000 تومان
22.1. EIGRP Concept 5000 تومان
22.2. Implementing EIGRP 5000 تومان
22.3. EIGRP Convergence5000 تومان
22.4. Implementing EIGRP Convergence5000 تومان
22.5. EIGRP Unequal Load Sharing_5000 تومان
22.6. EIGRP Auto-Summary5000 تومان
23. BGP Introduction 5000 تومان
23.1. Implementing BGP5000 تومان
24. DHCP Concept 5000 تومان
24.1. Implementing DHCP5000 تومان
25. Implementing Point-to-Point WAN5000 تومان
25.1. PPP Multilink5000 تومان
26. MetroEthernet5000 تومان
26.1. MPLS VPN5000 تومان
26.2. MPLS VPN5000 تومان
27. Private WAN with Internet VPN 5000 تومان
27.1. GRE Tunnel and DMVPN 5000 تومان
27.2. PPPoE Concept and Config 5000 تومان
28. Basic ACL5000 تومان
28.1. Advanced ACL5000 تومان
28.2. ACL Scenario5000 تومان
28.3. Implementing Advanced ACL5000 تومان
28.4. ACL Other Features 5000 تومان
29. Quality of Service5000 تومان
29.1. Classification Marking Queuing5000 تومان
29.2. Policing Shaping and Congestion Avoidance5000 تومان
30. Static NAT5000 تومان
30.1. Dynamic NAT and PAT5000 تومان
31. Device Management Protocols5000 تومان
31.1. SNMP5000 تومان
31.1.1. Configure Syslog_SNMP5000 تومان
31.2. IP SLA 5000 تومان
32. Device Security Features5000 تومان
33. IPV6 Addressing Introduction_5000 تومان
33.1. IPV6 Addressing5000 تومان
33.2. IPV6 Addressing Continue5000 تومان
33.3. IPV6 Addressing Scenario5000 تومان
34. Configuring OSPF for IPV6 5000 تومان
34.1. Configuring IPV6 for EIGRP5000 تومان
34.2. RIPng 5000 تومان
35. IPV6 ACL5000 تومان
36. Wireless Topologiesرایگان
36.1. Wireless Frequency Bands and Standardsرایگان
36.2. Cisco Wireless Architectureرایگان
36.3. Wireless Security Technologiesرایگان
36.4. WLAN COnfigurationرایگان
37. Cloud Computing5000 تومان
37.1. Cloud Traffic Flows and Connectivity Options5000 تومان
37.2. Cloud Virtual Network Services5000 تومان
38. SDN 5000 تومان
39. what is DevNetرایگان
39.1. DevNet Concept Modelرایگان
39.2. DevNet Data Formats XML_JSON_YAMLرایگان
39.3. YANG Data Modelرایگان
39.4. restconf part1رایگان