آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNP Route V2

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

{tab=توضیح مختصر دوره}

این دوره به مباحث پیشرفته روتینگ و پروتکل های مسیریابی می پردازد. پروتکل های مسیریابی IGP مانند OSPF و EIGRP به صورت کامل به آن پرداخته می شود. این پروتکل ها معمولا داخل یک AS پیاده سازی می شوند. همچنین پروتکل مسیریابی BGP که از پروتکل های مسیریابی Inter-AS محسوب می شود از مباحث اصلی این دوره به شمار می آید. مهمترین ویژگی پروتکل BGP نسبت به IGP، قابلیت مسیریابی آن بر اساس Policy است بر خلاف پروتکل های مسیریابی IGP که همواره ترافیک را روی بهترین مسیرها ارسال می کند. علاوه بر مباحث فوق که البته سرفصل های اصلی دوره CCNP ROUTE V2 را تشکیل می دهد. سر فصل های دیگری از جمله Policy Based Routing، IP SLA، IPV6 و امنیت در روتر نیز تا حدودی مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از Policy Based Routing مسیریابی بر اساس پارامتری غیر از مقصد است که تقریبا مورد نیاز همه سازمانهاست. IP SLA ویژگی است که با آن می توانید کیفیت شبکه را با توجه به یک Application خاص اندازه گیری کنید و در صورتی که کیفیت مورد نیاز Application را تامین نکند، مسیر ترافیک مربوط به آن Application را جابجا نماییم. در حال نزدیک شدن به دنیای IPV6 هستیم و بنابراین در دوره های جدید، آدرس دهی IPV6 و شیوه مهاجرت از IPV4 به IPV6 از مواردی هستند که به صورت جدی تر به آن پرداخته می شود. مهمترین تفاوتی نیز که در نسخه جدید دوره CCNP ROUTE نسبت به دوره قبلی به آن اضافه شده است، بررسی و پیاده سازی پروتکل های مسیریابی OSPF، EIGRP و BGP روی بستر IPV6 است. امنیت نیز تا حدودی در این دوره به آن پرداخته شده است تا این حد که به اصول اولیه امنیت که قابل پیاده سازی در روتر ها هستند، آشنا شوید.

{tab=سرفصل مطالب دوره}

 • Characteristics of Routing Protocols
 • Remote Site Connectivity
 • IPv6 Review and RIPng
 • Fundamental EIGRP Concepts
 • Advanced EIGRP Concepts
 • EIGRP for IPv6 and Named EIGRP
 • Fundamental OSPF Concepts
 • The OSPF Link-State Database
 • Advanced OSPF Concepts
 • Route Redistribution
 • Route Selection
 • Fundamentals of Internet Connectivity
 • Fundamental BGP Concepts
 • Advanced BGP Concepts
 • IPv6 Internet Connectivity
 • Fundamental Router Security Concepts
 • Routing Protocol Authentication

{/tabs}

 

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0. Introduction رایگان
1. Routing Protocol Fundamentals 4000 تومان
1.1. Network Traffic and Link Types4000 تومان
1.2. IP Fundamental4000 تومان
1.3. TCP and UDP Fundamentals4000 تومان
1.4. Network Migration4000 تومان
2. Remote Site Connectivity4000 تومان
2.1. DMVPN4000 تومان
2.2. IPSec4000 تومان
3. IPV6 Addressing4000 تومان
3.1. IPV6 Addressing Scenario4000 تومان
3.2. IPV6 Addressing Continue4000 تومان
3.3. RIPng4000 تومان
4. EIGRP Review4000 تومان
4.1. EIGRP Neighborship4000 تومان
5. EIGRP Topology Exchange4000 تومان
5.1. EIGRP WAN Issues4000 تومان
5.2. EIGRP Building IP Routing Table4000 تومان
5.3. EIGRP Convergence4000 تومان
5.4. EIGRP STUB_SUMMARY4000 تومان
5.5. EIGRP Unequal Load Sharing4000 تومان
5.5.1. Important!!!EIGRP Convergence4000 تومان
5.6. ROUTE Filtering_ROUTE-MAP4000 تومان
5.7. EIGRP Summarization4000 تومان
5.8. Default Advertisement4000 تومان
6. EIGRP over IPV64000 تومان
6.1. name based EIGRP4000 تومان
7. OSPF Oveview4000 تومان
7.1. OSPF Neighborship4000 تومان
7.2. OSPF Network types4000 تومان
8. OSPF LSA Types4000 تومان
8.1. OSPF LSA Types4000 تومان
8.2. Building Routing Table4000 تومان
9. OSPF Stubby Area and LSA Type 74000 تومان
9.1. OSPF Summarization_default Advertisement4000 تومان
9.2. OSPF Route Filtering4000 تومان
9.3. OSPF Virtual Link4000 تومان
9.4. OSPFV34000 تومان
9.5. OSPFV3 Address Family4000 تومان
10. Redistribution4000 تومان
10.1. Redistribution with Route-Map and Distribute-List4000 تومان
10.2. Loop Prevention in redistribution_P14000 تومان
10.3. Loop Prevention in redistribution_P24000 تومان
11. CEF Switching4000 تومان
11.1. Policy Based Routing4000 تومان
11.2. IP SLA and Internet Load Sharing4000 تومان
11.3. VRF-Lite4000 تومان
12. NAT4000 تومان
13. BGP Introduction4000 تومان
13.1. BGP Introduction Continue4000 تومان
13.2. External BGP Neighborship4000 تومان
13.3. BGP Network Injection4000 تومان
14. iBGP4000 تومان
14.1. iBGP Continue4000 تومان
14.2. BGP Route Filtering4000 تومان
14.3. BGP Path Atrributes4000 تومان
14.4 Weight_Local Prefrence4000 تومان
14.5 AS-Path_MED4000 تومان
15. IPV6 Address Assignment4000 تومان
15.1. BGP for IPV64000 تومان
16. Router Data Plane Security4000 تومان
16.1. Router Data Plane Security4000 تومان
16.2. Control Plane Security4000 تومان
16.3. Management Plane Security4000 تومان
16.4. AAA4000 تومان
16.5. AAA Implementation4000 تومان
17. Routing Protocol Authentication4000 تومان