آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNP Switch V2

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

{tab=توضیح مختصر دوره}

هدف از دوره CCNP SWITCH تسلط به مفاهیم و همچنین پیاده سازی شبکه های LAN می باشد. مهمترین مباحثی که در این دوره یاد می گیرید عبارتند از: پیاده سازی VLAN و Trunk که هدف آن جدا سازی و کوچک کردن محدوده Broadcast در شبکه LAN است که منجر به افزایش کارایی در ارتباطات و همچنین جدا سازی اشکالات شبکه می شود. همه پروتکل های STP از جمله RSTP و MST مورد بررسی و پیاده سازی قرار می گیرد. هدف از STP ایجاد redundancy در مسیرهای شبکه LAN و در عین حال اطمینان از عدم ایجاد Loop می باشد. چگونه امن سازی این پروتکل نیز بحث و پیکربندی می شود. با Aggregation و یا یکی کردن چند Link باعث افزایش پهنای باند بین دو سوییچ می شویم بدون آنکه STP لینک های اضافه را بلوکه نماید. به این مفهوم در سیسکو Etherchannel نیز گفته می شود. یکی دیگر از مباحث مهم این دوره Gateway Redundancy است به طوری که در هر بلوک سوییچ دو Gateway در نظر گرفته می شود. در پروتکل های HSRP و VRRP فقط یکی از Gateway ها ترافیک را جابجا می کند. در صورتی که Gateway فعال قطع شود، Gateway دوم به صورت اتوماتیک جابجا می شود و ترافیک از مسیر دوم هدایت خواهد شد. در پروتکل GLBP هر دو Gateway به صورت همزمان ترافیک را جابجا می کنند و قطعی هر یک از آنها نیز اختلالی در ارتباطات شبکه ایجاد نمی کند. مباحث امنیتی یکی از بخش های هم این دوره را تشکیل می دهد. Port Security اجازه عبور ترافیک با mac های غیر مجاز را نمی دهد. IP Source Guard اجازه عوض کردن آدرس IP را به کاربران نمی دهد و از ایجاد آدرس های جعلی جلوگیری می کند. AAA دسترسی مدیران به تجهیزات شبکه را کنترل می کند و همچنین هر نوع دسترسی و دستورات وارد شده را Authorize کرده و ثبت می کند. Private Vlan ارتباط بین سرورها را امن می کند و از ایجاد ارتباط بین سرورهایی که نیاز به ارتباط ندارند، ممانعت می کند. Storm Control، Dot1x و DHCP Snooping بعضی از دیگر ویژگی های امنیتی هستند که در این دوره در مورد آنها صحبت خواهد شد. دوره CCNP SWITCHV2 نسبت به نسخه قبلی آن چه تغییراتی داشته است: مباحث PACL، VACL و همچنین مباحث Voice، Video و Wireless از این دوره حذف شده اند.

{tab=سرفصل مطالب دوره}

 • Switch Port Operation and Configuration
 • VLAN, Trunk, VTP
 • STP, RSTP, MST, STP Security
 • Etherchannel
 • Inter-Vlan Routing
 • Logging, SNMP, IP SLA
 • SPAN, RSPAN
 • Switch HA (RPR, RPR+, SSO, NSF)
 • Gateway Redundancy (HSRP, VRRP, GLBP)
 • LAN Security (Port Security, DHCP Snooping, ARP Inspection, IP Source Guard)
 • Private VLAN
 • AAA and Device Access

{/tabs}

 

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
0. Introductionرایگان
1. Campus Network Design6000 تومان
2. Switch Operation6000 تومان
2.1. Switch Tables6000 تومان
3. Switch Port Configuration6000 تومان
3.1. Switch Port Configuration_POE6000 تومان
4. VLAN_Trunk6000 تومان
4.1. Trunking6000 تومان
4.2. Voice and Wireless VLAN6000 تومان
5. VTP6000 تومان
5.1. VTP6000 تومان
6. STP Overview6000 تومان
6.1. STP Process6000 تومان
6.2. STP States_Timers6000 تومان
6.3. Topology Change Notification6000 تومان
6.4. PVST6000 تومان
7. STP Configuration and Tunning6000 تومان
7.1. PortFast_UplinkFast BackboneFast6000 تومان
8. STP Protection6000 تومان
9. Rapid STP6000 تومان
9.1. MST6000 تومان
10. Etherchannel6000 تومان
10.1. Etherchannel Configuration6000 تومان
10.2. All_Layer2_inOne6000 تومان
11. Inter-vlan Routing6000 تومان
11.1. CEF Switching6000 تومان
11.2. All_Layer2_Layer3_inOne6000 تومان
12. DHCP6000 تومان
12.1. IPV6 DHCP6000 تومان
13. syslog6000 تومان
14. SNMP6000 تومان
15. IP SLA6000 تومان
16. Port Mirroring6000 تومان
16.1. SPAN_VSPAN Implementation6000 تومان
16.2. RSPAN Implementation6000 تومان
17. High Availability6000 تومان
18. HSRP6000 تومان
18.1. VRRP6000 تومان
18.2. GLBP6000 تومان
18.3. Campus Design With redundancy6000 تومان
19. Securing Switch Access6000 تومان
20. VACL_Private VLAN6000 تومان
20.1. Private VLAN Configuration6000 تومان
20.2. VACL Implementation6000 تومان
21. Spoofing Attacks6000 تومان
21.1. DHCP Implementation Part16000 تومان
21.1.1. DHCP Implementation Part26000 تومان
21.1.2. DHCP Implementation Part36000 تومان
21.2. IP Source Guard Implementation6000 تومان
22. AAA6000 تومان
22.1. Authentication with Cisco ACS6000 تومان
22.2. Authorization and Accounting6000 تومان