آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

13 Hot Standby Router Protocol (hsrp)

نام دوره: CCNP SWITCH V2 300-115 | نام استاد: مهندس علی شریعتی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید