آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

CCNA Cloud CLDADM 210-455

نام استاد: مهندس مجید اسدپور

در این دوره با ابزارهای اصلی Cisco Cloud One که برای پیاده سازی cloud در محیطهای دیتاسنتر بکار گرفته می شود، آشنا خواهید شد.

یکی از بخش های این نرم افزار Cisco Prime Service Catalog است که از طریق آن مشتری درخواست سرویس های کلود را ارائه می کند و سرویس به صورت اتوماتیک در اختیار مشتری قرار می گیرد. سپس مشتری می تواند با استفاده از همین نرم افزار به مدیریت سرویس های خود بپردازد. مدیریت ماشین های مجازی مرتبط با سرویس از موارد اصلی است که کاربر قادر به انجام آن است.

همچنین در این نرم افزار می توانید سرویس های جدید به لیست کاتالوگ سرویس های cloud اضافه نمایید که البته توسط مدیر قابل پیاده سازی است.

یکی از ابزارهای مهم Cisco Cloud One نرم افزار UCS Director است که مدیریت متمرکز دیتاسنتر به شمار می اید. به عبارت دیگر از طریق این نرم افزار می توانید محیط Virtual خود را با اتصال به vCenter مدیریت نمایید. همچنین مدیریت LAN، مدیریت SAN، مدیریت سرور و همچنین مدیریت Storage ها از طریق این نرم افزار امکان پذیر است. یکی از قابلیت های مهم نرم افزار UCS Director که آن را نسبت به DCNM متمایز می کند قابلیت Automation و Orchestration است که پیاده سازی محیط Cloud را امکان پذیر می کند.

ابزارهای دیگری مانند Inter-cloud Fabric و VACS نیز از ابزارهای Cisco One محسوب می شوند که اولی برای یکپارچه کردن محیط private Cloud و Public Cloud مورد استفاده قرار می گیرد و دومی Container های کاملا ایزوله برای Application ها و مشتری های مختلف ایجاد می کند.

Introduction to Cloud

The Cloud Operation Journey

Cisco Cloud Automation/Orchestration suites

Cisco Prime Service Catalog

Cisco Cloud Infrastructure

Managing Users and Groups

Virtual Machine Management

Automating Cloud Infrastructure with UCS Director

Building a Service Catalog and User Portal with UCS Director and Prime Service Catalog

Deploying Virtual Application Containers

Chargeback, Billing, and Reportin

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1. an Introduction to Cloudرایگان
2. Journey to the Cloud100 تومان
3. Automation and Orchestration100 تومان
4. Cisco Prime Service Catalog100 تومان
5. Cloud Infrastructure100 تومان
6. Cloud users and groups100 تومان
7. Virtual Machine Management100 تومان
8. Automating with UCS Director100 تومان
9. Building a Service Catalog100 تومان
10. Virtual Application Containers100 تومان
11. Chargeback and Reporting100 تومان
12. demo_PSC Application Ordering100 تومان
12.1. demo_PSC Stack Designer100 تومان
12.2. demo_PSC Manage Infrastructure100 تومان
13. demo_UCSD Interface Overview100 تومان
13.1. demo_Add ESXi Host and Enable vSAN100 تومان
13.2. demo_UCS director self-service capability100 تومان
13.3. demo_Application Container Deployment100 تومان
13.4. demo_Bare Metal Provisioning100 تومان
13.5. demo_Execute and Rollback workflow100 تومان
13.6. demo_Application Container Deployment100 تومان
14. demo_USD V6 Install100 تومان
14.1. demo_USD Initial System Configuration100 تومان
14.2. demo_USD Creation of Policies100 تومان
14.3. demo_USD Catalog Creation100 تومان
14.4. demo_USD PXE Boot using BareMetal Agent100 تومان
14.5. demo_Create and Deploy Vlan using Orchestrator100 تومان
14.6. demo_Application Container Deployment100 تومان
15. demo_APIC System and Operation Overview100 تومان
15.1. demo_Deploy Application with Basic GUI100 تومان
15.2. demo_ACI NX-OS CLI100 تومان
16. demo_ACI UCSD Tenant Onboarding100 تومان
16.1. demo_Deploy 3Tier Application Container with L3Out100 تومان
16.2. demo_Deploy 3Tier Application Container with ASAv100 تومان
17. demo_VACS Policy Requirements100 تومان
17.1. demo_Creat 3-Tier Application Template100 تومان
17.2. demo_Add Application Template into Catalog100 تومان
17.3. demo_Request and Create a Secure Application Container100 تومان