آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

Cloud

CCNA Cloud CLDFND 210-451
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: Cloud

CCNA Cloud CLDFND 210-451

...

CCNA Cloud CLDADM 210-455
نام استاد: مهندس مجید اسدپور موضوع: Cloud

CCNA Cloud CLDADM 210-455

در این دوره با ابزارهای اصلی Cisco Cloud One که برای پیاده سازی cloud در محیطهای دیتاسنتر بکار گرفته می شود، آشنا خواهید شد. یکی از بخش های این نرم افزار Cisco Prime Service Catalog است که از طریق آن مشتری درخواست سرویس های کلود را ارائه می کند و سرویس به صورت اتوماتیک در اختیار مشتری قرار می گیرد. ...