آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

15. for loop in bash scripting

نام دوره: Bash Scripting | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

ایجاد حلقه loop با استفاده از دستور for در bash scripting

زمانی که از دستور for برای ایجاد حلقه loop ایجاد می کنیم، گزینه های بسیار متعددی پیش رو داریم.

در این بخش به سه روش بسیار پرکاربرد پرداخته می شود. شمارنده، آرایه و اجرای دستور

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید