آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

16. while loop in bash scripting

نام دوره: Bash Scripting | نام استاد: مهندس مجید اسدپور

ایجاد حلقه loop با استفاده از دستور while در bash scripting

زمانی که از دستور while برای ایجاد حلقه loop ایجاد می کنیم، گزینه های بسیار متعددی پیش رو داریم.

در این بخش به دو روش بسیار پرکاربرد پرداخته می شود. شمارنده و خواندن خطوط یک فایل

در این بخش همچنین به دو دستور break و continue که برای کنترل loop استفاده می شود، می پردازیم. دستور break اجرای loop را متوقف می کند. دستور continue اجرای فعلی را ناتمام می گذارد و از ابتدا loop را اجرا می کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید