آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

LPIC-3 302(Samba 3x)

نام استاد: مهندس سید حسین رجاء

دوره آموزشی LPIC-3 بالاترین دوره آموزشی در مدارک LPIC است. مدیریت سطح سوم لینوکس، به مجموعه‌ای از مدارک تخصصی گفته می‌شود که آزمون دهنده با شرکت در هر یک از این آزمون‌ها و کسب نمره قبولی، موفق به دریافت مدرک LPIC-3 مرتبط با آن تخصص خواهد شد. در آزمون 302 نصب، راه‌اندازی، پيكربندي و مديريت Samba 3x بررسي می‌شود. در این دوره به صورت حرفه ای مدیریت و پیکربندی سرویس های امن، پایدار و سریع اشتراک فایل و پرینت توسط Samba 3x را آموزش می دهیم.

عناویني كه در آزمون 302 بررسي می‌شوند به اختصار عبارت‌اند از:

 • مفاهیم، ساختار و طراحی سرویس‌ها در لینوکس
  • مفاهیم SMB/CIFS و سرویس‌هایFile Sharing و پرینت
  • آشنایی با Samba Roles
  • Trivial Database File
 • نصب Samba
  • پیکربندی و ساخت سرویس Samba از منابع موجود
  • نصب و ارتقا سرویس Samba
 • پیکربندی و استفاده از سرویس Samba
 • پیکربندی Samba Daemons
  • ساخت و پیکربندی File Sharing
  • ساخت و پیکربندی Print Share
  • ساخت و نگهداری Domain Controller و مدیریت دسترسی Client به Domain در ویندوز و لینوکس
  • نصب و پیکربندیSamba Web Administration Tool (SWAT)
 • مدیریت User ها و Group ها
  • مدیریت حساب‌های کاربری و گروه‌ها
  • اعتبار سنجی و اعتبار دهی دسترسی‌ها
  • نصب و پیکربندی سرویس Winbind
 • کار با CIFS، NetBIOS و Active Directory در لینوکس
  • کار با CIFS
  • کار با NetBIOS و WINS
  • یکپارچه‌سازی سرویس‌های Linux باActive Directory
  • کار با Client های ویندوز
 • امنیت و ارزیابی شبکه لینوکس
  • آشنایی با Permissions در لینوکس
  • امن سازی سرویس Samba
  • بهینه‌سازی کارایی سرویس‌های لینوکس

   1 Topic 310: Concepts, Architecture and Design

       1.1 310.1 Concepts

       1.2 310.2 Samba Roles

       1.3 310.3 Trivial Database Files

   2 Topic 311: Compile and Install Samba

       2.1 311.1 Configure and Build From Source

       2.2 311.2 Install and Upgrade Samba

   3 Topic 312: Samba Configuration and Usage

       3.1 312.1 Configure Samba

       3.2 312.2 File Services

       3.3 312.3 Print Services

       3.4 312.4 Domain Control

       3.5 312.5 SWAT Configuration

       3.6 312.6 Internationalization

   4 Topic 313: User and Group Management

       4.1 313.1 Managing User Accounts and Groups

       4.2 313.2 Authentication and Authorization

       4.3 313.3 Winbind

   5 Topic 314: Working with CIFS, NetBIOS, and Active Directory

       5.1 314.1 CIFS Integration

       5.2 314.2 NetBIOS and WINS

       5.3 314.3 Integrating with Active Directory

       5.4 314.4 Working with Windows Clients

   6 Topic 315: Security and Performance

       6.1 315.1 Linux File System and Share/Service Permissions

       6.2 315.2 Samba Security

       6.3 315.3 Performance Tuning

عنوان ویدئو مبلغ ویدئو خریداری شده
1-Ch01_Introductionرایگان
2-Ch01-Samba Packages17000 تومان
3-Ch02-Samba_Clients_Part117000 تومان
4-Ch02-Samba_Clients_Part217000 تومان
5-Ch02-Samba_Clients_Part317000 تومان
6-Ch03-Samba_Share_Level17000 تومان
7-Ch04_Samba-SWAT17000 تومان
8-Ch05_User-Level_Security17000 تومان
9-Ch06-Bind-AD_Integration_Part117000 تومان
10-Ch06-Bind-AD_Integration_Part217000 تومان
11-Ch06-Bind-AD_Integration_Part317000 تومان
12-Ch06-Bind-AD_Integration_Part417000 تومان
13-Ch06-Bind-AD_Integration_Part517000 تومان
14-Ch07-Winbind17000 تومان
15-Ch07-Winbind Usage and Sample17000 تومان
16-Ch07-Winbind SSH Integration17000 تومان
17-Ch07-Winbind Default Domain17000 تومان
18-Ch07-Winbind vsftpd Integration17000 تومان
19-Ch08-Mount CIFS and SMB Partitions17000 تومان
20-Ch09-Samba Logging17000 تومان