آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

11-Ch06-Bind-AD_Integration_Part3

نام دوره: LPIC-3 302(Samba 3x) | نام استاد: مهندس سید حسین رجاء

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید