آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

Linux

LPIC1-101
نام استاد: مهندس سید حسین رجاء موضوع: Linux

LPIC1-101

 مدرک مدیریت سطح اول لینوکس (LPIC-1) یا Junior Level Linux Certification، اولین مدرک موسسه لینوکس حرفه ای و تایید شده توسط سازمان NCCA آمریکا می باشد. برای دریافت این مدرک شرکت در دو آزمون ۱۰۱ و ۱۰۲ الزامی است که این دو آزمون پیش نیاز خاصی ندارند. در آزمون 101 به مسائل زیر پرداخته می شود: آشنایی ...

LPIC1-102
نام استاد: مهندس سید حسین رجاء موضوع: Linux

LPIC1-102

مدرک مدیریت سطح اول لینوکس (LPIC-1) یا Junior Level Linux Certification، اولین مدرک موسسه لینوکس حرفه ای و تایید شده توسط سازمان NCCA آمریکا می باشد. برای دریافت این مدرک شرکت در دو آزمون ۱۰۱ و ۱۰۲ الزامی است که این دو آزمون پیش نیاز خاصی ندارند. در آزمون 102 به مسائل زیر پرداخته می شود: پوسته ها، ...

LPIC2-201
نام استاد: مهندس سید حسین رجاء موضوع: Linux

LPIC2-201

مدرک مدیریت سطح دوم لینوکس (LPIC2) یا Advanced Level Linux Certification دومین مدرک حرفه ای موسسه لینوکس حرفه محسوب می شود. برای دریافت این مدرک شرکت در دو آزمون ۲۰۱ و ۲۰۲ الزامی است که این دو آزمون ترتیب خاصی ندارند ولی برای دریافت مدرک LPIC2، می باید مدرک LPIC1 را نیز دارا باشید. آزمون 201 به مباحث ...

LPIC2-202
نام استاد: مهندس سید حسین رجاء موضوع: Linux

LPIC2-202

مدرک مدیریت سطح دوم لینوکس (LPIC2) یا Advanced Level Linux Certification دومین مدرک حرفه ای موسسه لینوکس حرفه محسوب می شود. برای دریافت این مدرک شرکت در دو آزمون ۲۰۱ و ۲۰۲ الزامی است که این دو آزمون ترتیب خاصی ندارند ولی برای دریافت مدرک LPIC2، می باید مدرک LPIC1 را نیز دارا باشید. آزمون 202 از LPIC-2 ...

LPIC3-303 Security
نام استاد: مهندس سید حسین رجاء موضوع: Linux

LPIC3-303 Security

مدیریت سطح سوم لینوکس که بالاترین دوره LPI می باشد، به مجموعه ای از مدارک تخصصی گفته می شود که آزمون دهنده با شرکت در هر یک از این آزمونها و کسب نمره قبولی، موفق به دریافت مدرک LPIC3 مرتبط با آن تخصص خواهد شد. آزمون ۳۰۳ یا آزمون امنیت، حول موضوع امنیت سیستم و شبکه می پردازد. اهم مطالبی که در این آزمون ...

LPIC-3 302(Samba 3x)
نام استاد: مهندس سید حسین رجاء موضوع: Linux

LPIC-3 302(Samba 3x)

دوره آموزشی LPIC-3 بالاترین دوره آموزشی در مدارک LPIC است. مدیریت سطح سوم لینوکس، به مجموعه‌ای از مدارک تخصصی گفته می‌شود که آزمون دهنده با شرکت در هر یک از این آزمون‌ها و کسب نمره قبولی، موفق به دریافت مدرک LPIC-3 مرتبط با آن تخصص خواهد شد. در آزمون 302 نصب، راه‌اندازی، پيكربندي و مديريت Samba 3x بررسي ...

SystemD
نام استاد: مهندس سید حسین رجاء موضوع: Linux

SystemD

SystemD، مدیر جدید سرویس و سیستم (System and Service Manager) لینوکسی است که جایگزین SysV یا init.d شده است. SystemD سرعت چشمگیری در بوت و لود شدن سیستم در بخش System Manager ارائه داده است. همچنین در زمینه سرویس ها و بخش Service Manager این مسئله وجود دارد و باعث سرعت بی نظیر سرویس ها نیز شده است. برای ...