آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

LPIC1-101

نام استاد: مهندس سید حسین رجاء

{tab=توضیح مختصر دوره}

 مدرک مدیریت سطح اول لینوکس (LPIC-1) یا Junior Level Linux Certification، اولین مدرک موسسه لینوکس حرفه ای و تایید شده توسط سازمان NCCA آمریکا می باشد. برای دریافت این مدرک شرکت در دو آزمون ۱۰۱ و ۱۰۲ الزامی است که این دو آزمون پیش نیاز خاصی ندارند. در آزمون 101 به مسائل زیر پرداخته می شود: آشنایی با معماری سیستم، تشخیص و پیکربندی سخت افزار، راه اندازی سیستم، تغییر سطح اجرایی، خاموش کردن و راه اندازی مجدد، مفاهیم نصب سیستم عامل و نرم افزارها، طراحی ساختار دیسک سخت، نصب نرم افزار راه انداز سیستم (Boot Manager)، پیکربندی کتابخانه ها در سیستم،استفاده از مدیریت بسته های دبیان، استفاده از مدیریت بسته های ردهت، دستورات مطرح در گنو و لینوکس،کار در ترمینال، پردازش جریان‌های متنی با فیلترها، مدیریت فایلها، استفاده از جریانها، لوله ها و تغییر مسیرها، ساختن، مانیتور کردن و حذف کردن پروسه ها، تغییر اولویت اجرای پروسه ها،جستجو در فایلهای متنی با الگوهای متنی، ویرایش فایلها با ادیتور vi، دستگاه ها، ساختار فایلها، استاندارد سلسله مراتبی فایل‌ها، ساختن پارتیشن ها و ساختار فایل‌ها،کنترل سلامت ساختار فایل‌ها،کنترل اتصال ساختار فایل‌ها (Mounting)، مدیریت ظرفیت فضای دیسک،مدیریت مجوز فایل‌ها و مالک فایل‌ها،تولید و تغییر اتصال سخت و سمبولیک (Link) و در نهایت، یافتن و قراردادن فایل‌ها در جایگاه صحیح.

{tab=سرفصل مطالب دوره}

۱۰۱- آشنایی با معماری سیستم.

۱۰۱.۱- تشخیص و پیکربندی سخت افزار.

۱۰۱.۲- راه اندازی سیستم.

۱۰۱.۳- تغییر سطح اجرایی، خاموش کردن و راه اندازی مجدد.

۱۰۲- مفاهیم نصب سیستم عامل و نرم افزارها

۱۰۲.۱- طراحی ساختار دیسک سخت

۱۰۲.۲- نصب نرم افزار راه انداز سیستم ( Boot Manager)

۱۰۲.۳- پیکربندی کتابخانه ها در سیستم

۱۰۲.۴- استفاده از مدیریت بسته های دبیان

۱۰۲.۵- استفاده از مدیریت بسته های ردهت

۱۰۳- دستورات مطرح در گنو و لینوکس

۱۰۳.۱- کار در ترمینال

۱۰۳.۲- پردازش جریان‌های متنی با فیلترها

۱۰۳.۳- مدیریت فایلها

۱۰۳.۴- استفاده از جریانها، لوله ها و تغییر مسیرها

۱۰۳.۵- ساختن، مانیتور کردن و حذف کردن پروسه ها

۱۰۳.۶- تغییر اولویت اجرای پروسه ها

۱۰۳.۷- جستجو در فایلهای متنی با الگوهای متنی

۱۰۳.۸- ویرایش فایلها با ادیتور vi

۱۰۴- دستگاه ها، ساختار فایلها، استاندارد سلسله مراتبی فایل‌ها

۱۰۴.۱- ساختن پارتیشن ها و ساختار فایل‌ها

۱۰۴.۲- کنترل سلامت ساختار فایل‌ها

۱۰۴.۳- کنترل اتصال ساختار فایل‌ها Mounting)

۱۰۴.۴- مدیریت ظرفیت فضای دیسک

۱۰۴.۵- مدیریت مجوز فایل‌ها و مالک فایل‌ها

۱۰۴.۶- تولید و تغییر اتصال سخت و سمبولیک (Link)

۱۰۴.۷- یافتن و قراردادن فایل‌ها در جایگاه صحیح

{/tabs}