آموزش takeone

Pay as You Take

نسخه با کیفیت و بدون تبلیغ ویدیو های takeone در سرویس دهنده های خارج از ایران هاست شده اند و برای استفاده از آنها می بایست از ابزارهای عبور از فیلتر استفاده کنید

10-modules of kernel

نام دوره: LPIC1-101 | نام استاد: مهندس سید حسین رجاء

عنوان: ماژول های کرنل

خلاصه:

ماژول‌ها تـکه کدهایی هـستند که در حین اجرای هسته(کرنل) لینوکس می‌توانند وارد آن شده و یا از آن خارج شوند. این تکه کدها عملکرد هسته را بدون نیاز به راه‌اندازی دوباره کامپیوتر توسعه می‌دهند. به‌عنوان‌مثال یــک نــوع از مــاژول‌ها device driver ها هستند کـه به هسته امکان استفاده از قابلیت سخت‌افزارها را می‌دهند.

اگر ماژول‌ها وجود نداشتند، بـرای هر قابلیتی که می‌خواستیم بــه هسته اضافه کنیم یـا از آن کم کنیم، می‌بایستی یک‌بار هسته را کامپایل می‌کردیم و برای استفاده از آن قابلیت یا حذف آن یک بار سیستم را از نو راه‌اندازی می‌کردیم.

کلمات کلیدی: ماژول‌ها ، هسته(کرنل) ، , device driver قابلیت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید