همانطور که قبلا گفته شد، بیشترین تغییرات OSPFV3 نسبت به OSPFV2 به واسطه تغیییرات در انواع LSA ایجاد شده است. در LSA Type 1 و LSA Type 2 تغییراتی رخ داده است که در ادامه به آن می پردازیم و دو LSA جدید با Type 8 و Type 9 نیزبه مجموعه LSA های OSPF اضافه شده است.

LSA Type 8 به نام Intra-Area Prefix LSA و LSA Type 9 نیز به نام Link LSA معرفی شده اند. از طرفی Summary Network LSA و Sumamry ASBR LSA نیز تغییر نام داده اند که در جدول زیر مقایسه ای بین همه LSA ها در OSPFV3 نسبت به OSPFV2 آمده است.

شماره LSA نام LSA در OSPFV2 نام LSA در OSPFV3
1 Router LSA Router LSA
2 Network LSA Network LSA
 3  Network Summary LSA  Inter-Area Prefix LSA
 4 ASBR Sumamry LSA Inter-Area Router LSA
5 External LSA External LSA
6 Group Membership LSA Group Membership LSA
7 NSSA External LSA Type-7 LSA
8 N/A Link LSA
9 N/A Intra-Area Prefix LSA

مقایسه انواع LSA در OSPFV3 با OSPFV2

در جدول فوق، مواردی که تغییرات OSPFV3 را نشان می دهد، پررنگ تر شده اند. LSA Type 3 و LSA Type 4 صرفا تغییر نام داده اند. LSA Type 1 و LSA Type 2 تغییراتی جزئی داشته اند که در ادامه به آن می پردازیم. LSA Type 8 و LSA Type 9 به مجموعه LSA ها اضافه شده اند. برای درک بهتر انواع LSA در OSPFV3 شکل زیر را مد نظر قرار دهید و هر گونه خروجی در این بخش با توجه به این شکل نشان داده خواهد شد.

انواع LSA  در OSPFV3

انواع LSA در OSPFV3

تغییرات LSA Type 1 و LSA Type 2

یکی از تفکرات جالبی که در OSPFV3 اجرا شده است، جدا سازی آدرس دهی IP از توپولوژی شبکه است تا تغییرات در آدرس دهی IP منجر به اجرای مجدد پروسه SPF نگردد. در OSPFV3 مفهوم دو LSA Type 1 و LSA Type 2 تغییری نکرده است اما آدرس IPV6 Prefix و IPV6 Length (معادل IPV4 Subnet و IPV4 Mak) در این دو LSA ذخیره نمی شود. بلکه این آدرس ها در LSA جدیدی به نام Intra-Area Prefix LSA با شماره LSA Type 9 ذخیر می شود و به LSA Type 1 و یا LSA Type 2 اشاره می کنند. بدین شیوه اگر آدرس دهی لینکها عوض شود، در توپولوژی هیچ تاثیری نمی گذارد و پروسه SPF مجددا اجرا نخواهد شد. حتما به خاطر دارید که فقط تغییرات LSA Type 1 و LSA ype 2 صرفا باعث اجرای مجدد پروسه SPF می شود.

با توجه به شکل بالا Router LSA ارسالی توسط روتر IOU1 در روتر IOU2 نشان داده شده است. همانطور که در خروجی مشاهده می کنید روتر IOU1 توپولوژی لینک های متصل به خود را ارسال نموده است که اطلاعاتی مانند تعداد لینک (1)، نوع لینک (point-to-point)، شناسه روتر (1.1.1.1)، شناسه روتر همسایه (2.2.2.2) و متریک لینک (64) ارسال شده است اما هیچ صحبتی از آدرس لینک نشده است که البته در ادامه می بینیم که در LSA Type 9 ارسال می گردد به فیلد Link State ID که در خروجی صفر است نیز دقت کنید که به عنوان reference در LSA Type 9 صدا زده می شود.

IOU2#sh ipv6 ospf database router adv-router 1.1.1.1

            OSPFv3 Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

  LS age: 251

  Options: (V6-Bit, E-Bit, R-bit, DC-Bit)

  LS Type: Router Links

  Link State ID: 0

  Advertising Router: 1.1.1.1

  LS Seq Number: 80000003

  Checksum: 0x7C20

  Length: 40

  Number of Links: 1

    Link connected to: another Router (point-to-point)

      Link Metric: 64

      Local Interface ID: 11

      Neighbor Interface ID: 11

      Neighbor Router ID: 2.2.2.2

تغییرات LSA Type 1 و LSA type 2 در OSPFV3 نسبت به OSPFV2

LSA Type 9 با نام Intra-Area Prefix LSA

همانطور که در پاراگراف قبلی گفته شد هدف از LSA Type 9 نگهداری آدرس های LSA Type 1 و LSA Type 2 است. به عنوان مثال در پاراگرف قبلی مشاهده کردید که روتر IOU1 اطلاعات توپولوژی لینک های متصل به خود را بدون آدرس ارسال کرده است. در پایین اطلاعات LSA Type 9 ارسالی توسط روتر IOU1 در روتر IOU2 نشان داده شده است و مشاهده می کنید که در این LSA به LSA قبلی ارجاع داده شده است و اطلاعات Prefix و Prefix Length که همان آدرس لینک است در این LSA منتقل شده است.

IOU2#sh ipv6 ospf database prefix adv-router 1.1.1.1

            OSPFv3 Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

                Intra Area Prefix Link States (Area 0)

  Routing Bit Set on this LSA

  LS age: 770

  LS Type: Intra-Area-Prefix-LSA

  Link State ID: 0

  Advertising Router: 1.1.1.1

  LS Seq Number: 80000002

  Checksum: 0x3722

  Length: 44

  Referenced LSA Type: 2001

  Referenced Link State ID: 0

  Referenced Advertising Router: 1.1.1.1

  Number of Prefixes: 1

  Prefix Address: 2001:1:1:1::

  Prefix Length: 64, Options: None, Metric: 64

بررسی LSA Type 9 در OSPFV3

در OSPFV3 روتر به ازاء هر لینک Link LSA مجزای تولید می کند که در محدوده همان لینک منتقل می شود و از لینک خارج نمی شود. هدف از ارسال Link LSA معرفی آدرس link locally لینک به همه دیگر روترهای آن لینک است. همچنین لیست همه prefix هایی که روی آن لینک تنظیم شده است نیز علاوه بر آدرس link locally منتقل می شود.

به مثال خروجی Link LSA که از روتر IOU1 روی لینک متصل به IOU2 ارسال می شود در ذیل نشان داده شده است. در خروجی مشاهده می کنید که روتر علاوه بر آدرس link locally خود دیگر آدرس های تعریف شده روی آن لینک را نیز برای دیگر روترهای لینک ارسال می کند.

IOU2#sh ipv6 ospf database link adv-router 1.1.1.1

            OSPFv3 Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

                Link (Type-8) Link States (Area 0)

  LS age: 467

  Options: (V6-Bit, E-Bit, R-bit, DC-Bit)

  LS Type: Link-LSA (Interface: Serial2/0)

  Link State ID: 11 (Interface ID)

  Advertising Router: 1.1.1.1

  LS Seq Number: 80000004

  Checksum: 0xA63B

  Length: 56

  Router Priority: 1

  Link Local Address: FE80::A8BB:CCFF:FE00:100

  Number of Prefixes: 1

  Prefix Address: 2001:1:1:1::

  Prefix Length: 64, Options: None

بررسی LSA Type 8 در OSPFV3

برای تکمیل این بحث خلاصه جدول دیتابیس روتر IOU2 که روتر مرزی بین Area 0 و Area 1 است، در ذیل نشان داده شده است. در خروجی خصوصا به بخش Link LSA و Intra Area Prefix LSA توجه شود که هم در Area 0 و هم در Area 1 تولید و ارسال شده است.

 

IOU2#sh ipv6 ospf database

            OSPFv3 Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

ADV Router       Age         Seq#        Fragment ID  Link count  Bits

 1.1.1.1         118         0x80000002  0            1           None

 2.2.2.2         117         0x80000002  0            1           B

                Inter Area Prefix Link States (Area 0)

ADV Router       Age         Seq#       Prefix

 2.2.2.2         117         0x80000001  2001:1:1:2::/64

                Link (Type-8) Link States (Area 0)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Interface

 1.1.1.1         121         0x80000002  11         Se2/0

 2.2.2.2         112         0x80000002  11         Se2/0

                Intra Area Prefix Link States (Area 0)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Ref-lstype  Ref-LSID

 1.1.1.1         121         0x80000001  0          0x2001      0

 2.2.2.2         113         0x80000001  0          0x2001      0

                Router Link States (Area 1)

ADV Router       Age         Seq#        Fragment ID  Link count  Bits

 2.2.2.2         75          0x80000003  0            1           B

 3.3.3.3         76          0x80000001  0            1           None

 4.4.4.4         34          0x80000001  0            1           None

                Net Link States (Area 1)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Rtr count

 2.2.2.2         33          0x80000002  3          3

                Inter Area Prefix Link States (Area 1)

ADV Router       Age         Seq#       Prefix

 2.2.2.2         108         0x80000001  2001:1:1:1::/64

                Link (Type-8) Link States (Area 1)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Interface

 2.2.2.2         191         0x80000001  3          Et0/0

 3.3.3.3         77          0x80000001  3          Et0/0

 4.4.4.4         35          0x80000001  3          Et0/0

                Intra Area Prefix Link States (Area 1)

ADV Router       Age         Seq#        Link ID    Ref-lstype  Ref-LSID

 2.2.2.2         76          0x80000001  3072       0x2002      3

خروجی جدول دیتابیس در OSPFV3

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید